Şaşılıkta psikolojik bozukluklar

Şaşılıkta psikolojik bozukluklar

Şaşı çocuk ya çalışkan veya çekingen veya içe kapanık veya suça meyilli olabilir.

ŞAŞI BEBEKTE PSİKOLOJİK DURUM 
Şaşılık başlayan bebekte az görme, çift görmenin olması,derinliğin olmaması, oryantasyon bozukluğu denilen ortamdaki konumunu değerlendirememesi psikolojik sıkıntılar verecektir. Bebek devamlı gözleriyle uğraşma ihtiyacını gösterir, çevresine rahatsızlığını hissettirir. Huzursuzdur.
 ŞAŞILIĞIN VERDİĞİ HUZURSUZLUKLAR
Baktığı noktada görüntüyü toplayamama: Okuma, yazma, bilgisayara bakma anında baktığı noktayı görmeme çok sıkıntı verir. Bu nedenle iyi gören gözünü kullanır.
Çift görme: Önemli sıkıntı kaynağıdır.
Derinlik hissinin olmaması: 3 boyutlu görmeme sağa sola çarpma, bastığı yeri görmeme demektir.
Yan bakışın verdiği sorunlar: Kişiye bakışıyla gözün pozisyonu farklı olabilir. Bulunduğu konumu değerlendirmekte sorunlar vardır.
Tek gözü kullanmanın verdiği sorunlar: Tek gözle görüş net değildir, derinliği yoktur. Tek gözün kullanılması diğer gözdeki tembelliği artırır.
Uyumda ani değişiklik baş dönmesi nedenidir: Uyumla artan şaşılıkta uyum anı ani olarak gözde içe kayma ortaya çıkarmaktadır. Buna bağlı olarak çift görme, baş dönmesi, görüntü bozulması bebekte huzursuzluk yaratacaktır. Hemen karşıya baktırarak sıkıntı giderilmelidir.
Tedavinin verdiği huzursuzluklar:
Gözlüğe alışmanın verdiği sıkıntılar: Gözlük görmeyi artırır, bebeğin memnun olması gerekir.
*Gözlük baskısıyla şaşılık tedavilerinde numara daha fazla verilmektedir, bebek bundan alışana kadar rahatsız olur.
*Bebeklerde gözlük ölçümlerinde bebek otorefraktometreleri kullanılsa dahi güvenilir bir numara ölçümü olmamaktadır. Hatalı gözlük numarası bebekte rahatsızlık kaynağıdır.
Kapatma tedavisi: Sağlam göz kapatılmakta ve tembel göz çalıştırılmaktadır. Gözü kapatmaya bebek az görmesi nedeniyle tepki gösterir, ağlar, kapatmayı koparmaya çalışır.
Uzun süren tedavinin sıkıntısı: Şaşılık tedavisi ameliyatta olsa uzun süreli tedavidir. Bebek için 12 yaşına kadar sürecek sıkıntılı bir süreçtir.