Sorularınızın cevabıdır

Sorularınızın cevabıdır

Göz tembelliğinde kafalarda netleşmemiş çok sayıda sorular vardır.

              
GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİNDE SORULARINIZI CEVABIDIR
Yaş kavramı: Göz tembelliği tedavisinde en etkili yaş 3 yaşa kadar olan yaşlardır. 7 yaşına kadar da göz tembelliği tedavi edilebilirliği fazladır. 8 12 yaş arası tedavi şansı gözü kapatma yönteminde giderek azalmaktadır.
*Genelde 9 yaştan itibaren aktif tedavi tavsiye edilir. Kapatmanın pek yararı kalmamıştır.
*4-5 yaşından itibaren çocuk tedaviye uyum sağlar ve okula mutlaka iki gözü görür olarak başlamalıdır. Okul döneminde de tedavi ile zaman kaybetmemelidir.
*Kapattır canım zihniyeti: Göz hekimleri hastaya tembelliği söylerken küçük yaşlar için işi gücü ne kapatsın gözünü anlatımı ile olayı geçiştirmektedir. Aktif göz tembelliği tedavisi daha kısa süreli çocuğu ve aileyi yormayan bir uygulamadır.
*12 yaşından itibaren kapatma tedavisinin yararı yoktur. Aktif tedavi gerekmektedir.
*Mutlak düzelir mi? Bunlar tedavi garantisi verilmeden yapılan tedaviler olup denenmelidir.
Göz tembelliğinin derinliği:
*Görme eşelin’deki en baştaki E harfini gören kişinin göz tembelliği derindir. Tedavisi zordur ama denenmelidir. Görmede 1-2 sıra bile artış diğer göze derinlik ve netlik kazandırır.
*1,2,3,4,5 metreden parmak sayabilen kişinin görmesi de derindir ve tedavi şansı yaşı 12 üzeri ise yok gibidir ama yine de tedavi denenebilir.
*Eşelde 2 ve 3. Sıraları gören kişinin durumu daha iyidir. Tedaviden yarar sağlayabilir, yaş 12 üzerinde ise görme garantisi vermeden tedaviye alınabilir.
*Eşelde 4. Sıradan itibaren olan görmemezlikler tedaviye daha kolay cevap verir.
Katarakt ameliyatı sonrası durum: Bebekliğinde katarakt ameliyatı olan gözlerde kataraktın ortaya çıkışı, hemen tedaviye alınışı, ameliyatın başarılı bir şekilde yapılışı, göz içine mercek takılmış olması görmede artış sağlanmasını etkiler. Tedavi mutlaka denenmelidir. Kalın gözlük takıyorsa hemen lense geçilmelidir.
İki göz arası numara farkının çokluğu: Bir göz sağlam veya sağlama yakınken diğer gözün numarası 7-8 gibi çok yüksekse yaptığını tedavi, tedavi süreleri dışındaki saatlerde yeninden bozulacaktır. Burada özel yöntemler uygulamak gerekmektedir.
Şaşılık ve göz tembelliği: Gözlerin farklı alanlara bakması görüntülerin beyinde birleşip tamamlamaması nedeniyle 5-8 dereceden fazla şaşılıklar tedaviyi etkiler. Şaşılıkla birlikte olan göz tembelliklerinde çok farklı ve kapsamlı bir tedavi uygulanmaktadır. Klasik kapatma tedavisi asla düzeltme sağlamaz, birçok fonksiyonunu iyileştirmez.
Neden aktif tedavi? Çok yönlü tedavidir. Tedavide gözün birçok fonksiyonunu uygulamaya sokmaktadır, onlardan yararlanmaktadır, tedavi önündeki engelleri en aza indirmektedir, pasif değil aktif uyarım sağlamaktadır. Pasif tedavi “Git dersine çalış” denilen öğrenci gibi düşünülebilir. Aktif tedavi dersleriyle ilgilenilen, birebir derse çalıştırılan, sorunları çözülen öğrenci gibi değerlendirilebilir.
Tedavi yöntemindeki farklılıklar: Piyasanın bol reklamlı ve döviz bazında pazarlanan tedavileri tek başına yaralı olmaz, eksiklikleri vardır, birçok konuda desteğe ihtiyacı vardır. Bir süre sonra göz hekimi ve hastaların güvenini kaybetmesine neden olacaktır.

Tedaviyi denemeli mi? Denemeli. Görmede 1-2 sıralık artış bile görme kalitenizi, derinliğini, netliğini artırır. Yaşınız 25 yaş altında ise mutlaka denemeli, üzerinde ise yine denemelidir. 12 yaşı altında da mutlaka aktif göz tembelliği uygulamalı, göz kapatma tedavisi kaba ve bir göz tembelliği tedavisidir.

Göz tembelliği tedavisinde bebeğin gözünü neden kapatıyoruz? Tembel olan göz şaşılık veya yüksek numara veya beyindeki sorunlar nedeniyle az kullanılmaktadır. Az kullanılan organ fonksiyonunu kaybetmeye başlar. Gözde bu durum tembelleşme şeklinde ortaya çıkar.
Göz tembelliği tedavisinde neden her doktor farklı kapatma süreleri veriyor? Göz tembelliğinde kapatmanın yararlı olması için uyanık olduğu saatlerin en az %80-90 ‘ında kapatma yapması gerekmektedir. Bu kapatılan gözün tembelleşmesine neden olur. Göz hekimi böyle bir riskte pay sahibi olmak istemiyor, 2-3 saat kapat diye geçiştiriyor.
Okluzyon ampliopisi nedir? Bu soru bizden. Kapattığınız gözün tembelleşmesidir. Göz hekiminin kapatma süresini az vermesinin nedeni kapatılan sağlam gözün tembelleşmesine neden olmamak içindir.
Bebek kapatmaya itiraz ediyor? Sağlam gözü kapatınca tembel gözle az görüyor. Bebek iki gözle tek görmenin avantajlarını kaybediyor. Derinlik kayboluyor. Görme alanının genişliği 120 dereceden 70 derece civarına düşüyor. Görüntü tamamlama nedeniyle görmenin netliği bozuluyor…
Günlük 2 saat kapatma tembellik tedavisinde yeterli mi? Hayır ama bebekte uzun süre kapatamazsınız. Sağlam gözü tembelleştirirsiniz.
Çok uzun süre kaptırdılar, sağlam göze zararı olmuş mudur? Evet.
 
Beyinde hücre ölümü nedir? Çok sayıda yayınlar var.
Kapatılan kedinin gözü: Kedilerde tahribat 1-2 günde başlar ve en kritik dönemi 14. haftadır
Fare deneyleri:3 haftada kapatılan gözde büyük oranda tahribat olur. Hücreler küçülmekte ve sayıları azalmaktadır. İnsanlarda bu deneyler yapılamamaktadır.
Beyinde durum: Göz uzun süre kapatılınca beyinde görme korteksinde hücre sayısı azalmakta ve hacimlerinde küçülmeler ortay çıkmaktadır.
Kapattırmıyor? 20 li yaşlara gelinde çok sayıda tembel gözlü kişi karşımıza çıkıyor. Bunlar başarısız tedavi sonucudur. Bir kısmında anne, baba ve çocuk kapatmanın etkili olduğu yaşa kadar gözünün görmediğinden haberdar bile değildir.
Kapattırmıyor, tedavi olmazsa sonucu ne olabilir? Görmeyen göz kayar, yani şaşılık gelişebilir. Göz tembelleşir. 3 boyutlu görme ve iki gözle tek görme fonksiyonu bozulur.
Kazandığını kaybetmeyi anlamıyorum, açıklar mısınız? Göz tembelliğini oluşturan neden devam ettiği sürece göz tembelleşmeye devam etmektedir. Siz 2 saat kapatarak bir avantaj sağlamışsınız ama kalan 8-10 saatlik sürede bu avantajı kaybetmektesiniz ve göz yeniden tembelleşmektedir.
Göz tembelliğinde özel gözlükler var mı? Ampliopi gözlükleri 2013 yılı başı itibarı ile ülkemizde satılmaya başladı. Dakikalık bile kapatabiliyorsunuz. İstenen süreye ayarlayabiliyorsunuz. Tüm gün kapatma şansınız var. Elektronik olarak ekranı karartıp açmaktadır.
Hangi mesleklerde göz tembelliği önemlidir? Mesleği boş verin. Günümüz insanın gün boyu bilgisayar başındadır. Elinde cep telefonu devamlı gözünü kullanmaktadır. Uzun öğrenim yılları mükemmel görmeyi gerektiriyor. Pilotluk, diş hekimliği, cerrahlık, şoförlük, polislik, sporculuk, el becerisi gerektiren ince işler iki gözün de mükemmel görmesini gerektiriyor. Gözlerden biri az görürse görmede derinlik kaybolmaktadır.
İki gözün de tam görmesi gerekiyor mu? Gelişen teknoloji mükemmel görmeyi gerektiriyor?
Gözlerden birini az görmesinin zararı ne? 3 boyutlu görme bozulur. Kişi hep iyi gören gözünü kullanır. Bu tek gözü kullanmak dolayısıyla 120 derece değil 70 derecelik bir alanı görür.
Her doktor kapat diyor? Doktorlar çaresiz, hastaya sunacağı başka seçenek yok. 1745 den beri böyle gelmiş böyle devam ediyor.
Kapatma yarar sağlıyor mu?  Genelde %10luk bir görme artışı sağlayabiliyor. Çünkü kapatmadığınız zamanlar göz yine tembelleşiyor.
Kapatma tedavisinde neler etkili?
Gözlüğün numarası
İki göz arası numara farkının fazlalığı
Astigmatın fazlalığı
Gözlük numarasının yüksekliği
Gözü kapatmak tembellik tedavisinde yeterli oluyor mu? Hayır. Olayı çok yönlü olarak düşünmek gerekir. Aktif göz tembelliği tedavisinde konu açıklanmaktadır.
Başka doktorlar neden bunu demiyor? Doktorlarımız çok meşgul, sizin göz tembelliği tedavinize ayıracakları zaman çok kısıtlıdır… Sırada çok hasta var.
Anlamadım. Doktorlar tembellik nedenlerini ortadan kaldırmadan veya en aza indirmeden direk tedaviye geçiyor. Kapatma dışı tedavileri bilen hekim sayısı az.….
*Aktif tedavi uygulaması neden yayılmıyor?
*Tedavi yeterince duyurulmuyor.
*Göz hekimi ve aile olayı önemsemiyor.
*Özel ve paralı tedavidir. (1000-1200 € civarı) Hasta sahipleri devlet öderse zihniyetinde.
*Anne baba ve çocuk göz tembelliğinin kişiye vereceği zararların bilincinde değil. Meslek seçimindeki önemini kavramıyor. Kişiler artık gün boyu bilgisayar başında olmak zorundadır. Bu mükemmel görmeyi gerektiriyor. Tembel gözde 3 boyutlu görme olmaz. Mutlu yaşam 3 boyutlu görmeyi gerektiriyor.
 

Kapatma mı diyorsunuz? Kapatma dışı seçenekler size sitemizde sunulmaktadır. Geniş bilgi goztembelligitedavisi.net