İki Göz Arası Numara Farkı

İki Göz Arası Numara Farkı

Bebekte gözler arası numara farkı göz tembelliğine neden olur. Özel tedavi yöntemleri gerekir. Kapatma yeterli değildir.

 

         GÖZ TEMBELLİĞİNDE İKİ GÖZ ARASI NUMARA FARKI
Bebekte iki göz arası numara farkı gözde tembellik ve şaşılık nedeni olabilir. 15’ li yaşlardan sonra gözü tembelleşen ve tedaviye cevap vermeyen çok sayıda insan karşımıza çıkmaktadır. Ehliyette ve işe girmekte zorlanır.
Düzeltilemeyen göz tembelliği neden önemlidir?
*Bunlar 3 boyutlu görmemektedir. (stereoskopik görme bozuk)
*Devamlı iyi gören gözlerini kullanmaktadırlar.
*Tek gözle görüş zaten net değildir. Eş zamanlı algılamaz, görüntü tamamlaması yetersizdir.
Fark kaç numara? İki göz arası numaranın 1,5 numaradan fazla olması gözde tembelleşmeye bazen şaşılığa neden olur. 3-4 numaradan sonra tedavisi zor derin tembellik ortaya çıkar. 6-7 numara ve fazlası daha derin tembellik yapar.
Ne zamana kadar? İki göz arasında numara farkı olanlarda 12 yaşına kadar gözde tembelleşme ortaya çıkabilir.
Göz neden tembelleşir? Az gören gözde veya görüntünün net olarak beyne ulaşmadığı durumlarda beyinde görme hücrelerinin sayılarında ve fonksiyonelliklerinde azalma ortaya çıkar.
Sferik aberasyon: Yüksek numaralı gözde, gözlük camının kalınlığı görüntüde saçılmalara, yansımalara, yanılmalara, bulanıklığa neden olur. Görüntü artı camlarda iri, eksi camlarda küçüktür.
Füzyon kırıklığı:
*Gören noktada farklı büyüklük: Sağ ve sol gözün gören noktasına düşen görüntüler farklı büyüklükte olur. Artılarda görüntü iri, eksilerde küçüktür. Numara farkı arttıkça bu oran daha fazla bozulur. Astigmatta da durum aynıdır.
*Farklı büyüklükteki görüntüler beyinde üst üste net olarak gelmez.(Konfüzyon-görüntüde birbirine karışma)
*Diplopi: Görüntülerin beyinde birbirini tamamlamaması çift görmeye neden olur.
*Supressiyon/Gölgeleme: Beyin çift görmeyi gidermek amacıyla yüksek numaralı az gören gözün görüntüsünü gölgeler. Bu bebek gölgelemenin farkına varmaz.
Ampliopi: Supressiyon tedavi edilemezse derin göz tembelliği oluşur. Göz tembelliğinin derinliği iki göz arasındaki numara farkı fazla ise tembellik de fazladır.
Uyum (Akomodasyon) bozukluğu: Kameranın her mesafeyi zum yaparak netleştirmesinin gözdeki karşılığı uyumdur. Farklı numara farklı uyum nedenidir. Yüksek numaralı gözde fazla veya eksik uyum gözde bulanıklaşmaya neden olur. Düzgün uyum için görmeyi artırma gayreti şaşılığa neden olur.
Eş zamanlı algılamaz: Farklı numara farklı göz uyumu nedenidir, bu gözlerin eş zamanlı algılamasını bozar.
Görüntü tamamlaması bozuktur: İki gözde birbirine karşı gelen noktalar (Korrespondan noktalar) görüntü boyutlarının ve uyumun farklılığı nedeniyle birbirini tamamlamakta yetersizdir.
Şaşılık: Görmeyen göz kayar?Görmeme şaşılık nedenidir. Şaşılık arttıkça da görmemezlik derinleşir.
Şaşılık mutlaka çıkar mı? Yüksek ateş, baş üzeri düşme, göz tembelliğinde derinleşme, supressiyonun devam etmesi şaşılığa neden olabilir. Her tembel gözde şaşılık çıkmaz ama bebek 12 yaşa kadar risk altındadır.
Tehlikeli gözler: İki göz arasındaki numara farkının 3-4 ve daha fazla olduğu gözler tembelleşme ve şaşılık yönünden tehlikeli gözlerdir. Artı camlarda gözler içe eksi camlarda dışa kayabilir.
      TEDAVİ: İki göz arası numara farkında özel uygulamalar gerekmektedir. Klasik göz tembelliği tedavisi başarı sağlamaz. gormegelistirme.com  sitesine başvurunuz.
      3 yaşından sonra farklı uygulamalar gerekir. İlgili yazılar: goztembelligitedavisi.net  gormegelistirme.com  sasivetembelgoz.com   sasicocuk.com