Aktif göz tembelliği Tedavisi

Aktif göz tembelliği Tedavisi

Sizin için iki yol var? Hangisi uygun. Balık tutmak mı, yüz metre koşusu mu? Siz hızlı ve çabuk sonuca gideni seçin.

 

        AKTİF GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ 
        Kapatma bir göz tembelliği tedavi yöntemidir, 1745 den beri uygulanmaktadır. Kaba, basit,  tembelliğin ana hatlarına inmeden yapılan sıradan bir tedavidir. Sonuçları da yüzünüzü güldürmeyecektir, 12 yaşına kadar, tedavi süresince devamlı tembelleşme ve düzelme olacaktır. Aktif mi pasif mi göz tembelliği tedavisi?
Pasif tedavi geniş alan çalışmasıdır. Görüntü göz dibinde geniş bir alanı uyarır. Etkisi daha az ve daha uzun bir tedavi süresi gerektirir. Seçilmiş görüntüler tedavide daha etkilidir, pasif tedavide bunu sağlayamazsınız. Aktif ve pasif tedavi farkını şöyle düşünebilirsininiz; Pasif tedavi her yere koşturulan bir işçi aktif tedavi uzmanlaşmış özel ve ve seçilmiş işleri yapan işçi.
Neden aktif göz tembelliği tedavisi? Aktif tedavi bir dar alan çalışması olarak düşünülebilir, göz tembelliğinde en etkili olan görme noktası ve beyin üzerine direk etkili bir tedavidir. Görüntünün bir noktada toplama ve orayı devamlı uygulama söz konusudur. Görüntü kalitesini artırılmasını sağladıktan sonra tedavi başlatılır. Görüntünün önündeki engelleri de kaldırarak tedavinin daha etkin olmasını sağlar. Gören noktanın ritmik uyarımını da sağlar. Görüntüyü o noktada tutar. Görüntü gören nokta dışına düşüyorsa onu engeller. Tercihli göz kullanımı ile kapatmasız tedavi sağlar.
Göz tembelliğinin özelliği önemli: Göz tembelliği derin olabilir kapatmayla asla ve asla düzelmez. Yüksek numara ve astigmatlarda düzelme şansı azdır. Şaşılık ameliyatı olanlarda şaşılığın bozduğu göz fonksiyonları nedeniyle tembellik basit bir kapatma ile düzelmez. İki göz arası numara farklılığında göz tembelliği derindir ve kapatma dışında yapılan tedavi yeniden bozulur.
Her hastaya özel yöntemler: Gözün durumuna göre farklı yöntemler uygulanmaktadır. Basit yöntemlerden özel yöntemlere geçilmektedir. Bunların belli bir sırası vardır. Hastanın göz tembelliği tedavisine cevabına göre yeni tedavi yöntemleri uygulanır. Yöntemler göz hekimi tarafından seçilir.
İki gözü ayrı çalıştırmak: Bu oftalmolojide “Gözlerin dissosiasyonu” olarak tanımlanır. Gözü kapatmadan her iki gözü ayrı ayrı çalıştırmaktır.
Gözlerin tercihli kullanımı: Devamlı iyi gören gözün kullanılması diğerinin tembelleşmesi demektir. Doktorunuz gözün durumuna göre hasta gözlüğünde yapacağı değişiklikle bunu sağlayabilir. Tabii ki gerek kalırsa.
Görüntüyü her iki gözde gören noktada tutma: Görüntü göz dibinde geniş bir alan şeklinde oluşur. Gören noktada tutarak o bölgeyi daha fazla çalıştırmayı amaçlamaktadır.
Şaşılık varsa kaymayı iki göze dağıtma: Tek gözün kayması o gözün daha az kullanılması, dolayısıyla göz tembelliğinin devamlılığı demektir. Hasta iki gözünü de kullanır duruma getirilmelidir.
Gören noktaya kaliteli bir görüntü düşürmek: Gören noktaya düşen görüntü net, normal büyüklüğünde ve kaliteli olarak düşürülmelidir. Eğri büğrü ve silik olmamalı. Gören nokta dışına düşmemelidir. Beyin tarafından gölgelenmemelidir.
Uyumu göz tembelliği tedavisinde kullanmak: Görüntüyü netleştirme, kameranın her mesafeyi netleştirmek için zum yapmasının karşılığıdır. Gören noktayı uyarmak ve çalıştırmak için uyum egzersizlerinden de yararlanılmakladır. Hızlı bir düzelme için göz hekimi bunu sağlamalıdır.
Aktif tedavi özel aletlerle yapılır: Göz tembelliği tedavisine cevaba göre değişik aletler tedaviye sokulur.
     REVİSİON: Göz sisteminin görmede etkili tüm fonksiyonlara yönelik bir uygulamadır. Görme kalitesini artırır. Görmenin azalması durumlarında beyinde gören hücre sayısında azalma ve fonksiyonlarında yetersizlik söz konusudur. Beyni özel görüntülerle uyarır.
 Beyin ve gözler arası iletişimi sağlama: Görmenin tembelleşmesi beyni ilgilendiren bir olaydır. Beyin, sağ ve sol göz arasında güçlü bir iletim ve fonksiyon bütünlüğü sağlanmalıdır. Bu basit alet egzersizi ile sağlanabilir.

        Kapatarak göz tembelliği tedavisi yapanlar günde 10- 12 saat gözü kapatmadıkça göz tembelliğinin düzelmeyeceğini biliyor musunuz? Yine de sağlayacağınız kazanç azdır. Bu sağlam gözün tembelleşmesi demektir. Geniş bilgi goztembelligitedavisi.net    gormegelistirme.com

  3 yaş üstü farklı uygulamalar gerektirmektedir. sasivetembelgoz.com ve sasicocuk.com sitelerine girmelisiniz.