Engelleri ortadan kaldırmak

 Engelleri ortadan kaldırmak

Tedaviye başlamadan tembellik nedenleri en aza indirilmeli, gözü etkileyen engeller kaldırılmalıdır.

        BEBEKTE GÖZÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK  

      FOVEA göz dibinde görüntünün düştüğü gören noktadır. Bu nokta ile ilgili onlarca sorun göz tembelliği nedenidir. Bunları bilmek , iyi değerlendirmek ve tedaviyi ona göre yöneltmek gerekiyor.
*Görüntünün gören noktaya düşmeyebilir
*Görüntü gören noktaya titreyerek düşebilir.
*Görüntü gören noktaya net olmadan düşebilir.
*Gören nokta önünde gölgeleme olabilir.
     Göz tembelliği tedavisine başlamadan önce bunlar giderilmeli sonra tedaviye başlanmalıdır. Aksi halde tedavi başarısız olacak, uzun sürecek, aileyi ve bebeği yoracaktır.
ŞAŞILIK OLMAYAN BEBEK: Görüntü gören noktaya normal boyutunda, net, dağılmadan, titremeden düşmelidir. Gören nokta dışına düşmemelidir.
*Görüntü gören noktada dağınık olarak oluşabilir.
     -Gözlük camında sorunlar vardır. (Büyük numara)
     -Yüksek astigmat
     -Uyum (akomodasyon) yetersiz veya fazladır.
*Görüntü gören noktaya normalden iri veya çok küçük, eğri büğrü düşebilir.
*Uyum (akomodasyon) bozukluğu nedeniyle görüntü gören noktada netleştirilemez. İki göz arası numara farkı, farklı uyum dolayısıyla farlı netlik demektir ve gözü tembelleştirir.
*Göz titremelerinde görüntü gören nokta düşmez, çevresinde değişik alanlara düşer. Bu gören noktanın uyarılmaması nedeniyle görmenin azalmasına neden olur.
*Görüntü kalitesinin bozukluğu: Yüksek numaralı tarafta ve özellikle yüksek astigmatta görüntü kalitesi bozuktur.
*Füzyon bozuktur, beyinde görüntüyü birleştirememe en önemli netlik sorunudur.
Tedavide neler yapılmalıdır?
*Gözlük camlarına düzenleme.
      -Gören noktaya görüntünün net ve normal büyüklükte düşmesi için cama düzenleme yapılmalıdır. (Aberasyonu önleme, Asferik cam, gerekirse lens..)
      -Camla gözlerde tercihli kullanım sağlanmalıdır.
*Uyum (akomodasyon) dengelenmelidir. Bir gözde güçlü bir içe çekme vardır. Veya her iki gözde içe çekme vardır. Veya uyumun yetersizliği söz konusudur. Göz kası egzersizi, gözlük camında düzenleme ile tembel gözün tercihli çalışması sağlanmalıdır.
*Füzyon kırılması önlenmelidir.
*Nistagmuslu gözde titremeyi azaltıcı ve görmeyi artırıcı uygulamaya geçilmelidir.
*Görüntü kalitesini artırmak için ince ve Asferik cam gerekirse kontakt lens…
ŞAŞI BEBEK: Şaşılıkta sorunlar daha fazladır. Bunlar önlenmedikçe yapılan tedavi bir taraftan yeniden bozulacaktır.
*Görüntü gören nokta dışında oluşmaktadır.(Ekzantrik fiksasyon)
*Görüntü gören noktada dağınık olarak oluşmaktadır
     -Gözlük camında sorunlar vardır. (Büyük numara)
     -Yüksek astigmat
     -Uyum bozukluğu
*Görüntü gören noktaya normalden iri veya çok küçük, eğri büğrü düşmektedir.
*Görüntü gören noktaya düşmekte ama önünde gölgeleme vardır.(Supressiyon)
*Görüntü tıkanması (shut off) vardır. Beyinle gözler arası fonksiyon akışı bozulmuştur.
*Uyumdaki (akomodasyon) yetersiz veya aşırılık nedeniyle görüntü gören noktaya düşmesi net olmaz.
*Göz titremelerinde görüntü gören nokta düşmez, çevresinde değişik alanlara düşer. Bu gören noktanın uyarılmaması nedeniyle görmenin azalmasına neden olur.
*Görüntü kalitesinin bozukluğu:
*Füzyon bozuktur, beyinde görüntüyü birleştirememe netliği bozmaktadır.
Tedavide ne yapmalı?
*Gözlük camlarına düzenleme:
*Supressiyon, ekzantrik fiksasyon, shut off giderilir.
*Nistagmusta titremeyi azaltan ve görüntüyü gören noktaya düşüren gözlük kullanılır, iki gözü açık göz tembelliği tedavisi yapılır.
*Uyum dengelenmeli, gözler arası tercihte etkili olunmalıdır.
*Füzyon kırılması giderilmeli, füzyon egzersizi yapılmalıdır.
*Görüntü kalitesi artırılmalı