Verev ve dikey şaşılıklar

Verev ve dikey şaşılıklar

Bebekte oblik(verev), yukarı ve aşağı şaşılıklar önemli sorunlar oluşturur. Çok sayıda ameliyat bebeğinizi beklemektedir.

     DİKEY VEYA VEREV (OBLİK) ŞAŞILIKLAR  
      Dikey ve oblik (verev) şaşılıklarda kaslarda yapışma yeri hataları veya kaslarda uzunluk-kısalık söz konusudur.
1. Tedavisi genellikle cerrahidir, birden fazla ameliyat söz konusudur.
2.Göz tembelliği fazla oluşmaz.
3.Tedavinin başarı oranı düşüktür.
4. Beraberinde yatay (İçe-dışa) şaşılık varsa öncelikle onların tedavisi düzenlenir. Sonra kalan şaşılık için ameliyata karar verilir. Geniş bilgi sasicocuk.com 
      OBLİK ŞAŞILIKLARDA AMELİYAT YAPILMALI MI?
      Oblik şaşılık ameliyatları yüz güldürmeyen, 3-5 ameliyat gerektiren bir durumdur. Ameliyata karar verirken
*Şaşılığın hastayı rahatsız edecek kadar fazla mı? Görmeyi bozuyor mu, çift gösteriyor mu, hastayı tedirgin ediyor mu?
Yaşam kalitesini bozuyor mu? Hasta rahatsız değil, yaşamını tedirgin olmadan sürdürüyorsa tedavi ertelenebilir.
*Şaşılığın fazlalaştığı pozisyon çok kullanılan bir pozisyon mu? Kulak yönündeki yukarı bakışlar insanın en az kullandığı pozisyonlardır.
*Verev şaşılıklar azaltılabilir. Rahatsızlıklar egzersizle en aza indirilebilir.
Genelde beraberinde içe ve dışa yatay şaşılık vardır, bunların giderilmesi verev şaşılıkta azalmaya neden olacaktır.
     Verev veya dikey şaşılığın değerlendirilmesi
Çocuğun yaşam kalitesini etkiliyor mu?
İlaveten içe dışa yatay şaşılık var ve bunlar tedavi edilince oblik şaşılık azalıyor mu? Bunların düzeltilmesi oblik şaşılıkları azaltıp veya azaltmadığı değerlendirilmelidir.
      Kasın konumu nedeniyle yüz güldürmeyen, defalarca ameliyat gerekebilen şaşılık tipidir.
a.Bu tip şaşılıkların tedavisi için ameliyat zorunludur. Yüz güldürme oranı azdır.
b.Kasın konumu nedeniyle birçok ameliyat gerekmektedir.
c.Ameliyatın başarısızlık nedeni kasın konumu ve üstlendiği fonksiyonlardır. Matematiksel hesaplar şaşmaktadır.
     Ameliyat neden başarısız?
*Şaşılığın karmaşık durumu
*Göz dışı kaslarının birbirine dolaylı etkisi
*Nedenlerin tam bilinmemesi
*Sonuçların neler doğuracağının bilinmemesi
*Göz hekimlerinin olaya doğru tanı koymaktaki yetersizliği ana nedenlerden biridir.
*Uygulanacak ameliyat yöntemleri de farklı farklıdır. Ameliyat kolaydır. Hekimin deneyimi önemlidir.
*İyi doktor iyi ameliyat mı demektir? Hayır. Bu tip şaşılıkları zaten deneyimi çok olan doktorlar yapmakta diğer göz doktorları ameliyattan kaçınmaktadırlar. Buna rağmen sonuçlar yeterince iyi değildir.
*Ameliyattan sonra da olumsuz tablolar gelişmektedir.
      Oblik şaşılıkta
*Kasların konumu, birkaç kasta bozukluk olabilmesi nedeni ile 2-3 ameliyat sizi beklemektedir.
*Ameliyatın başarısı yine de azdır.
*Yatay şaşılık (İçe dışa) şaşılık da olabilir. X, A, V yönlerine göre azalan veya artan şaşılık durumları da söz konusudur.
*Göz tembelliği, çift görme, supressiyon, ekzantrik fiksasyon değerlendirilmelidir.
*Baş ve boyunda, vücutta pozisyon hataları ortaya çıkabilir.
      Ameliyata karar verirken
     Şaşılık pozisyonları günlük yaşamda fazla kullanılıyor mu? Kulaklara doğru artan şaşılıklarda bu pozisyonun fazla kullanılan bir pozisyon olmadığı göz önünde tutulmalıdır.
Yakın görmede etkisi: Çocuk için yakın görme önemlidir. Yakında iki gözün aynı noktada rahat toplanıp toplanmadığı değerlendirilmelidir.
Yatay şaşılık var, tedavi edilirse şaşılıkta azalma var mı? Yatay şaşılık var ve egzersizle tedavisi mümkün ise bu oblik şaşılığı büyük ölçüde azaltıyor olabilir.
     Egzersizle tedaviye karar verirken
Göz kasları arasında dengesizlik egzersizle azaltılabilir.
3 yaş altı kasların sertleşmemesi nedeni ile tedavide daha etkili dönemdir.
Yatay şaşılık var ise egzersizle düzeltilerek oblik şaşılığın azalması sağlanabilir.
Yakında iki gözün aynı noktada toplanması sağlanmalıdır.
Göz tembelliği kapatma ile değil egzersizle tedavi edilmelidir. Supressiyon ve ekzantrik fiksasyon egzersizle giderilmelidir.
       Baş ve boyun pozisyonunu önemsemelisiniz
      Çift görmeyi gidermek ve görüntüyü gören noktaya düşürmek için çocuk başa pozisyon verebilir. Sağa sola, öne arkaya veya vücutta yan dönme gibi hatalı pozisyon ortaya çıkabilir. Bu ortopedinin cerrahi müdahalesini gerektirecek kadar fazla olabilir.
      OBLİK (VEREV) ŞAŞILIKLARDA KONUYU KAVRAMAK
    Şaşılıkta kaymanın yönü vardır. Şaşılığın yönü içe dışa, yukarı, aşağı veya 45-135 dereceler yönüne (verev/oblik) olabilir. Çocuğunuzda Sağ veya sol kulağa bakarken gözlerde şaşılık oluşabilir. X, A, V şekilleri oluşturacak şaşılık durumları da olabilir.
     Erken tedavi bir şanstır: Bir yaş civarı başlayan egzersiz tedavisi bebek için bir şanstır. Kaslar arası denge kurulursa, baş pozisyon bozukluğu oluşmaz. Fonksiyon bozuklukları derinleşmez.
     Kasın konumu nedeniyle tedavi zor: Kasların konumu nedeniyle yüz güldürmeyen, şaşılık fazla ise defalarca ameliyat gerekebilen şaşılık tedavisidir.
a.Bu tip şaşılıkların tedavisi için ameliyat zorunludur. Yüz güldürme oranı azdır.
b.Kasın konumu nedeniyle birçok ameliyat gerekmektedir.
c.Ameliyatın başarısızlık nedeni kasın konumu ve üstlendiği fonksiyonlardır. Matematiksel hesaplar şaşmaktadır.
      Oblik kas ameliyatları neden başarısız?
*Deneyimli doktor bile başarısızlıkla karşı karşıyadır. En deneyimli göz doktorlarının çok sayıda başarısız ameliyatı söz konusudur.
*Tanı koymak, kesin nedenini belirlemek de zordur, ameliyat anında göz kaslarını ortaya çıkarınca farklı bir uygulama gerekebilmektedir.
*Olayın karmaşıklığı nedeniyle birbirine fazla avantajı olmayan farklı ameliyat teknikleri geliştirilmiştir.
*Gözün dışındaki 6 kas dolaylı olarak diğerinin fonksiyonunu etkilemektedir.
* Kasın yapışma yerinin hatası verev şaşılığı ortaya çıkarmaktadır. Ameliyat anında kasın yeri değiştirilirken matematiksel hesaplar hep şaşmaktadır.
     Ameliyat yapılmalı mı? Ameliyata karar verirken
*Çocuğun yaşam kalitesini etkiliyor mu?
*Şaşılığın hastayı rahatsız edecek kadar fazla mı? Görmeyi bozuyor mu, çift gösteriyor mu, hastayı tedirgin ediyor mu?
*Yaşam kalitesini bozuyor mu? Hasta rahatsız değil, yaşamını tedirgin olmadan sürdürüyorsa tedavi ertelenebilir.
      Şaşılığın pozisyonu:
*Şaşılığın fazlalaştığı pozisyon çok kullanılan bir pozisyon mu? Kulak yönündeki bakışlar insanın en az kullandığı pozisyonlardır.
*Verev şaşılıklar azaltılabilir. Rahatsızlıklar egzersizle en aza indirilebilir.
      Yazma- okuma: Yakın okumada yazmada şaşılığın durumu önemlidir. Yukarı bakışlar fazla kullanılmaz ama yakın çok gereklidir. Tedavide bu göz önünde bulundurulmalıdır.
       Yatay şaşılığın değerlendirilmesi:
      Genelde beraberinde içe ve dışa yatay şaşılık vardır, bunların giderilmesi verev şaşılıkta azalmaya neden olacaktır.
* Bunların düzeltilmesi oblik şaşılıkları azaltıp veya azaltmadığı değerlendirilmelidir.
*Yatay ve dikey yönde şaşılık mutlaka egzersizle giderilmelidir.
      Şaşılığın bozduğu fonksiyonlar giderilmelidir. Bunlar
* Çift görme,
*Supressiyon (gölgeleme),
 *Göz tembelliği,
*Görüntünün gören nokta dışına düşmesi (Ekzantrik fiksasyon)
*Diğer fonksiyon bozukluklarını gidermeniz mümkün değil sadece azaltabilirsiniz. Nedir bunlar? Füzyon bozukluğu, eş zamanlı algılama, görüntü tamamlama, 3 boyutlu görme, konverjans…
Baş ve boyunda pozisyon hataları: Çift görme, astigmat, görmenin düzeldiği noktaya baş ve boyunu yönlendirme baş ve boyun hatalarına neden olur. Ameliyatı düşünen doktor ameliyatta acele edilmesi yönünden bunu dayatacaktır.
Astigmat durumu: Astigmat baş ve boyunda pozisyon hatasına neden olur. Tedavide önemsenmelidir.