AMELİYAT SONRASI KÜÇÜK GÖZ KAYMALARI

AMELİYAT SONRASI KÜÇÜK GÖZ KAYMALARI

Bebekte genelde tek ameliyat sorunu çözmez. Az bir kaymanın kalması bile sevindiricidir.

     AMELİYAT SONRASI KALAN KÜÇÜK GÖZ KAYMALARI
    
Şaşılık ameliyatı çok sayıda göz fonksiyonları değerlendirildikten sonra yapılmalıdır. Bu kapsamlı çok geniş muayene demektir. İlerde sorun olacak muhtemel olasılıklar da değerlendirilmelidir.
a.Planlı olarak tam düzeltilmeyen şaşılıklar:
20 yaşından önce yapılan şaşılık ameliyatlarında gözün gelişmesine bağlı olarak şaşılıkta muhtemel düzelme olacaktır. Tam düzeltmeler aksi yönden göz kaymalarına neden olacaktır.
*İçe şaşılıklar20 yaş altı hafif içe şaşı bırakılır. 20 yaşına doğru uyumda gevşeme ve gözün dışa doğru tonus (gerginlik) değişikliği göz dengesini normal düzeye getirecektir.   Tam düzeltme 20 yaşından sonra gözün dışa kaymasına ve iki gözü aynı noktada toplayamamaya sebep olacaktır.
*Dışa kaymalar ölçülenden daha fazla düzeltilir. Yani hafif içe kayar şekilde ayarlanır. Tam düzeltilmesi tekrar dışa kayma demektir.
*Akomodasyon (uyum) ameliyatta hesaba katılır. Şaşılık ameliyatına girerken uyum gücü ölçülür, 12 yaşına kadar giderek azalacağı ve şaşılığa etkisi hesaplanır. İçe şaşılıklarda biraz şaşı bırakmak gerekir.
*Gözlüğün 20 yaşına göre değişimini tahmin ederek şaşılık ayarlanır.
b.Ameliyat sonrası kalan şaşılıklar.
*Ameliyat sonrası fazla şaşılıkların tekrar ameliyatı gerekir.
*Küçük göz kaymaları egzersizle düzeltilebilir.
Her yaşta bunu yapmak mümkündür.
      KÜÇÜK GÖZ KAYMALARI NASIL DÜZELTİLEBİLİR?
    Şaşılıkta bozulan onlarca göz fonksiyonu düzeltilerek küçük göz kaymaları kontrol altına alınabilir.
*Füzyon gücü: Şaşılığa direnme gücüdür. Füzyon gücünü normal değerlere getirmek, şaşılığa direnmek, şaşı olmamak demektir. Bu füzyonal konverjans veya diverjans egzersizleri ile sağlanır.
*Görmenin artırılması kaymanın düzelmesine yardımcı olur.
*Göz kası egzersizleri: Mototrainer, flipper, prizma ve bilgisayar egzersizlerinden yararlanılır.
*Akomodasyon (uyum) egzersizleri: Uyum bozukluklarına bağlı şaşılıklarda uyumu gevşetme veya güçlendirme şaşılık üzerinde etki sağlar. Bir birim uyum 3 birim içe kaymaya neden olur. Bundan yararlanılarak göze egzersiz yaptırılır.
*3 boyutlu görmeyi sağlamak: