ŞAŞILIK AMELİYATLA NEDEN TAM DÜZELMEZ?

ŞAŞILIK AMELİYATLA NEDEN TAM DÜZELMEZ?

Ameliyat ilk değil son çare olmalıdır. Şaşılık sonrası bebeği çok önemli sorunlar beklemektedir.

   ŞAŞILIK AMELİYATLA NEDEN TAM DÜZELMEZ?
*Göz ve dolayısıyla göz kasları 24 yaşına kadar devamlı bir değişim içinde ise
*Uzakta ve yakında şaşılık derecesi değişiyorsa
*Gözlük numarası kaymaya etkili ve 24 yaş altı devamlı değişim gösteriyorsa
*Uzağa yakına bakarken yapılan akomodasyon (uyum),  şaşılığı artırıp azaltıyorsa
*Şaşılık derecesi sabah-akşam, yorgunken, ateşliyken, zayıflamışken farklı ise
*Gözler beynin kontrolünde ve yapılan ameliyat beyne uyum sağlamak zorunda ise                                                                                                      
*Göz tembelliği, gölgeleme, füzyon, 3 boyutlu görme, eş zamanlı algılama, görüntü tamamlama, yan bakış… gözlerin kaymasına etkili ise          
*Görmeme şaşılık nedenidir. Görmesi düzeltilmeyen göz tekrar şaşılığa neden olacaksa
*Yara iyileşmesinin bıraktığı iz, kasın çevresine, kas üzerindeki zarın kasa yapışması kayma miktarına sonradan etki yapacaksa,
      Göz kasını keserek veya 3-5 mm yer değiştirecek bir ameliyatla şaşılığın düzelmesi mümkün mü?  Şaşılık ameliyatı sonrası hastaların %40 ı civarında küçük göz kaymaları olmaktadır.
     Bebekte ölçüm zor ve hatalı: Bu nedenle her doktor farklı şeyler söyler.  Bebekte yapılana ameliyatlar el kararı, göz kararıdır. Bu çok sayıda tekrarlanan ameliyat demektir.
     Göz 24 yaşı yaşına kadar devamlı değişim gösterir: Doğuştan göz top gibidir 20 yaşına kadar uzayarak yumurta gibi olur.  16 mm.den 24 mm.ye büyür. Göz kasları, gözlük numarası ve göz fonksiyonları devamlı değişim içindedir.
     Göz kasları 24 yaşı yaşına kadar devamlı değişim gösterir: Göz kasları devamlı değişim içindedir.  Normal gelişmesini 24 yaşına kadar sürdürür. Görme, bozulan göz fonksiyonları, şaşılık kas gelişimini de etkiler. Şaşılıkta gerdiren kas kalınlaşır karşıtı zayıflar ve incelir.  Kas devamlı değişiyorsa şaşılık ameliyatı neye göre ayarlanabilir ki?
     Gözlük numarası 24 yaşı yaşına kadar devamlı değişim gösterir: Artı numaralar yedi yaşına kadar çoğalır, 7-10 yaş sabit dönem, 10 yaşından sonra azalır. Okul çağında miyop başlar, 24 yaşına kadar artar. Gözlük numarası şaşılıkta bu kadar etkili ve değişken iken ameliyat neye göre ayarlanabilir ki?
     Uyum (akomodasyon) şaşılığı artırıp eksiltir: Kameranın her mesafeye zum yaparak netleştirmesi gözde uyumun karşılığıdır. Yaş arttıkça, gözlük, şaşılık ve göz fonksiyonları değiştikçe uyum da değişir. Uyum bu kadar değişkenken ameliyat hangi ölçüye göre ayarlanabilir ki?
     Görmeme şaşılık nedenidir. Görmeyen göz tekrar kayar. Göz tembelliğini düzelmemişse gözde kayma artarak devam edecektir. Ameliyat sonrası tembellik tedavisi çok hızlı ve aktif olarak yapılmalıdır.  Göz tembelliği tedavisindeki gecikme tekrar kaymaya neden olacaktır. Bu yeni bir ameliyat demektir.
     Gün boyu şaşılık değişir: Şaşılık değerleri gün boyu değişir. Sabahları göz dinlenmişken gözde kayma daha azdır. Gün sonunda, göz ve beden yorgunken göz kayması da artar. Bu ancak şaşılığa direnç ‘i ifade eden füzyon güzcünün normal düzeye getirilmesi ile tedavi edilir.
     Onlarca fonksiyon göz kaymasına etkilidir: Şaşılıkta onlarca göz fonksiyonu bozulur. Bunların düzeltilmemesi tekrar kaymalara neden olur.  Ameliyat bu fonksiyonları düzeltmez. Nedir bunlar?
Füzyon
Eş zamanlı algılama
Görüntü tamamlama
3 boyutlu görme
İki gözle tek görüş
10/10 görme.
     Ameliyat sonrası mutlaka egzersizle bu fonksiyonlar çalışır hale getirilmelidir. Bunları egzersizle düzeltirseniz zaten şaşılık ameliyatsız düzelmektedir.
     Yaranın bıraktığı iz, çevreye yapışma, kastaki tepkisel kalınlaşma şaşılık hesabını bozar: Ameliyat olan kasta tepkisel olarak hipertrofi denilen aşırı gelişme olabilir. Kalınlaşan kas daha fazla kuvvetlenir ve şaşılık hesabını bozar. Kesilen kas gelişen iltihabi durum nedeniyle çevre dokulara yapışabilir.  Yara iyileşmesinin herkeste bıraktığı iz (nedbe dokusu) farklıdır. Fazla oluşan nedbe dokusu şaşılık ameliyat hesaplarını bozar.
      Gözler beynin kontrolünde. Yapılan ameliyat beyne uyum sağlamak zorundadır: Başarsız şaşılık
ameliyatlarından sonra en sık duyacağınız cümle: Beyin uyum sağlamadı. Bu genelde başarısız ameliyatın kılıfıdır. Şaşılık ameliyatı sadece matematiksel hesap olmayıp bir de beynin uyum sağlaması gerekmektedir.
     Siz zannediyor musunuz ince bir hesap ve geleceği planlayarak ameliyat yapıldığını?
     %80 DÜZELME MASALI:  Aile sorar: Düzelecek mi? Doktor %80 düzelir. Düzelmezse bir ameliyat daha gerekebilir. Bu klişe ülkemizin ameliyat tavsiye eden tüm göz doktorlarının ifadesidir. Sanki anlaşmış gibi. (Hep de %80 derler. Neden%85 değil?) Düzelmezse veya tekrarlarsa yeri hazırlanıyor…

        ŞAŞILIĞI AMELİYATLA DÜZELTMEMEM İÇİN 7 NEDEN?
       Yıllarca şaşılığı egzersizle tedavi ettim. Bir süre aşırı yoğun hasta nedeniyle egzersizle şaşılık tedavisine ara verirdim. Ameliyat kolay geliyordu. Sonra yaptığımın yanlış olduğunu anladım tekrar egzersizle şaşılık tedavisine başladım.
    Size aşağıda bir göz hekimini şaşılığı ameliyatla tedavi etmemesi için 7 önemli nedeni sıralıyorum:
1.Görme: Göz tembelliğini düzeltmek şaşılığı %75-87 düzeltiyor. O halde şaşılık tedavisinde ilk hedef görmeyi düzeltmek. Ama gözü kapatarak değil.
2.Uyum: Akomodasyon bozukluğu şaşılığın en önemli nedenlerinden biri. Egzersizle uyumu gevşetilerek veya güçlendirilerek şaşılık kontrol altına alınabilir.
3.Kaslar: Şaşılıkta etkili göz kaslarına egzersizle güçlendirmek, gücünü azaltmak mümkün. Böylece şaşılıkta etkili göz kasları arasında denge kurulabilir.
4.Füzyon: Şaşılık füzyon gücünün kaybı demektir. Egzersizle füzyon gücünü artırılarak şaşılık kontrol altına alınabilir.
5.Göz fonksiyonları: Eş zamanlı algılama, görüntü tamamlama, 3 boyutlu görme yukarıdaki tedaviler anında kendiliğinden yoluna girebilir.
6.Ölçümler ve ameliyatla sağlananlar: Ölçümler 2x2=4 gibi kesin değil. Ameliyatın başarısına etki yapacak o kadar çok olumsuz etken var ki…
7.Beklentiler: İleri yaşlara gelmiş ve çok usta doktorlar tarafından ameliyat olan hastaları hep gözlüyorum.
*Mutlu olan yok gibi. Beklentileri karşılanmamış.
*Görmeleri yetersiz.
*Füzyonları yok, iki gözden gelen görüntüleri beyinde birleştiremiyorlar.
*iki gözle tek görmüyorlar.
*İyi gözlerini kullanıyorlar.
     O halde şaşılığı neden ameliyatla düzelteyim?
    Gücümü de biliyorum. Bazı şaşılıklar mutlaka ameliyatla düzeltilmelidir. Bunların sayısı yüzde olarak çok az.
*Çok aşırı ve birçok kasın bozukluğuna bağlı şaşılıklar
*Dikey ve ver (Oblik) şaşılıklar
*Doğuştan var olan şaşılıklar ameliyatla düzeltilmelidir.
    Geniş bilgi sasicocuk.com