Görüntü Tamamlama Egzersizi

Görüntü Tamamlama Egzersizi

Şaşılıkta görüntü tamamlama bozulmuştur. Bu ameliyat sonrası çift görme nedenidir.

   ŞAŞILIKTA  GÖRÜNTÜ TAMAMLAMA /NORMAL RETİNAL KORRESPONDANS (NRC)      Gözlerin farklı konumu, burun ve gözün görmeyen noktaları görme alanında eksiklikler oluşturur. Sağ ve sol gözden görüntüler birbirini tamamlayarak beyne yansıtılır. Bu görmeye derinlik de kazandırır. Şaşılıkta gözün bu fonksiyonu bozulur.  Görüntüler karmaşıktır.
    Normal retinal korrespondans: NRC: Bir hayalin  her iki gözün gören noktasında oluşmasıdır.
 *Şaşılıkta görüntü sağlam gözde gören noktada, şaşı gözde gören nokta dışında oluşur.
 *Bu çift görmeye neden olur.
 *Beyin çift görmeyi önlemek amacıyla normal dışı noktaya uyum sağlar. Beynin bu anormal sisteme uyum sağlamış olmasına anormal retinal korrespondans (ARC) denir.  Bu uyumu nedeniyle çift görme ortadan kalkar.
 *Böylece bozulan iki gözle tek görmeye uyum sağlanır.
 *Olay tüm göz dibindeki birbiriyle karşı karşıya gelen noktalar (korrespondan)  için geçerlidir.  Uzun bir süre sonra şaşılık ameliyat olunca beyin bu uyumunu bozmaz ve inatçı çift görme olur.
 *Erişkinlerde ortaya çıkan şaşılıklarda retinal korespondans bozulmaz.
    ARC yararlı mı? ARC yani göz dibinde kayan gözdeki hatalı düşüşe beynin uyum sağlanması göz yönünden bir iyi durumdur. Fakat böyle bir hasta şaşılık ameliyatı olursa çok uzun süre çift görme sıkıntısıyla baş başa kalır.
   Muayene sinoptofor cihazı basit bir şekilde  ile yapılabilir.
 *Objektif ve subjektif açısı eşitse NRC vardır. (Doktorun belirlediği kayma derecesi ile hastanın belirlediği şaşılık açısı.)
 *objektif açı subjektif açıdan yüksekse ARC vardır beyin hatalı duruma uyum sağlamıştır, hatalı noktayı kullanılır duruma getirmiştir.
         BEBEK ŞAŞI: Bebekte  görüntü  tamamlama bozuluyor  ARC gelişiyor : Görüntü tamamlama gözün önemli bir fonksiyonu ve şaşılıkta bozulur.İki gözle tek görme mükemmel görmenin ifadesidir, görüntü tamamlamanın bozulması bu mükemmelliği bozar. Bozulmuş görüntü tamamlama (ARC) beynin bu duruma uyum sağlaması nedeniyle  çok rahatsızlık vermez. Bebek ameliyat olursa uzun süre çift görecektir.  Sonra beyin  göz dibinde karşı karşıya gelen yeni noktalara uyum sağlayacaktır. Bu uyum süresi bebeğin yaşı ilerledikçe uzayacaktır.
      AMELİYAT SONRASI GÖRÜNTÜ TAMAMLAMA: Kayan göz ile sağlam gözde birbirini karşılayan (korrespondan) noktalara beyin uyum sağlamış olabilir. Ameliyat sonrası bu uyum bozulur ve bebek çift görmeye başlar. İnatçı çift görmedir. Ameliyat sonrası şaşılıkta bozulan egzersizler yapılırken görüntü tamamlama da normal değerlerini alabilir.