ŞAŞILIK AMELİYATINA GİRERKEN

ŞAŞILIK AMELİYATINA GİRERKEN

Balıklama atlamak iyi bir anlatım. Ameliyat öncesi önemli konular var...

      AMELİYATA GİRERKEN BUNLARI BİLMEK NEDEN ÖNEMLİ?
      Şaşılık ameliyatına balıklama atlamamalı göz hekiminin ameliyatın başarısı için ince eleyip sık dokuması gerekmektedir. Yoksa başarısız ameliyatlar için ailenin karşısına çıkıp ezilir büzülür, beyin uyum sağlamadı masalını anlatır. Yeni yeni ameliyatlar teklif etmek zorunda kalır.
      Uyum değerlerini bilmek neden önemli?
 Akomodasyon (uyum) kameranın her mesafeyi netleştirmek için yaptığı zumun gözdeki karşılığıdır. Uyum bozuklukları şaşılık nedenidir.
*Muayenede uyumun gücü de belirlenmelidir. Bu tedavinin izlenmesi ve sağlanan başarı ve yeni tedavide çizilecek yol haritası için önemlidir.
*İçe şaşılıklarda gereğinden fazla uyum refleksi vardır. Çocuk netleştirmek için gereğinden fazla uyum yapmaktadır. Bu durum 12 yaşına kadar azalarak devam edecektir.
*Uyum gecikmesini ve uyum rezervini bilmek ameliyatın kaderi için önemlidir.
*Bebek gördüğü ile yetiniyor uyum yapmıyor. Beyin devamlı uyum yap uyaranı gönderiyor ve uyum gücü giderek artıyor. Artan uyum gücü artan şaşılık demektir. Bebek ameliyattan sonra da uyumu yeterince yapmayacak yeniden gözde kayma olacaktır.
Bebekte bunların değerlendirilmesi mümkün mü? Hayır. Bebekte bunları düzene koymadan yapılan şaşılık ameliyatı mesleki hatadır. El kararı göz kararı yemek pişirmek gibidir. Ameliyattan sonra düzeltilememesi yeniden kayma demektir.
      Kappa açısı şaşı görünümünü artırır: Kappa açısı optik eksenle görme ekseni arasındaki açıdır. Hatalı şaşılık görünümü vermesi nedeniyle muayenede değerlendirilmelidir. Şaşı olmadığı halde şaşı görünümünü veya daha fazla şaşılık varmış gibi görünüm verir. Optik eksen kornea merkezi ile lens merkezini birleştiren eksendir. Görme ekseni ise bakılan cisimle gören nokta foveayı birleştiren eksendir.
 Ameliyatta göze yapılacak müdahale değerlendirilirken kappa açısının mutlaka hesaba katılması gerekmektedir. Bebekte böyle ince bir muayeneyi değerlendirmek mümkün mü?
      Gözün tonusu: Göz kasları 20 yaşına doğru gevşeme ve rahatlama ortaya çıkar. Bu gözü hafif dışa kayma pozisyonuna getirir. Bu nedenle içe şaşılık tam düzeltilmemeli, dışa şaşılıklar daha fazla düzeltilmelidir. Bebekte böyle bir incelikli muayeneyi değerlendirmek mümkün mü?
      Gözlük: Bebek ile aynı gün 3 doktora gidin 3 ayrı göz numarası çıkacaktır. Uzaktan gözlük numarasını ölçen cihazlar maalesef ticari göz boyamasıdır. Ameliyattan önce gözlük numarasını sıhhatli olarak ölçmek ameliyatın kaderini belirleyecektir. Ama nasıl ölçmeli?
      Merkezi görme: Bebekte merkezi görmeyi geliştirmeden yapılan şaşılık ameliyatı ileride görmenin düzelmemesine neden olur. Görmeyen göz kayar. Bebekte ameliyat öncesi merkezi görme özel gözlük uygulaması ile sağlanmalıdır.
      Havanda su dövmek: Ameliyat öncesi hekimin değerlendirmesi gereken anlatılacak çok teknik konu var. Hasta sahiplerine bunları anlatmak mümkün değil. Bazılarına anlatsan da yarar sağlamaz. Her gittiği doktor ameliyat diyorsa, hasta sahibi de ameliyat olsun kurtulsun moduna girmişse sonuç değişmeyecektir. Havanda suyu dövün yine su olur, ayran olmaz. Zararı maalesef  bebeğe olmaktadır.
      Geniş bilgi sasicocuk.com  sasivetembelgoz.com