Teleskopik Gözlük Uygulamaları

Teleskopik Gözlük Uygulamaları

Göz bozukluğuna göre farklı teleskopik gözlük uygulamalar gerekir.

     AZ GÖRENLERE TELESKOPİK GÖZLÜK UYGULANMASI
     Yaşam kalitesini ölçerken görme de ölçüme dahil edilmektedir. Az gören düşük yaşam kalitesi grubuna sokulmaktadır.
     Az görmenin tanımı: Gözlük veya kontakt lensle görme gereksiniminin karşılanamaması az görme olarak tanımlanır. Hem uzak hem de yakın görme için bu tanım geçerlidir.
     Hangi görme oranı? Görme eşeli 10 sıradır. 0.4 sırasından itibaren az görmeler az görme grubuna girer. Gözün biri daha iyi görüyorsa bu gruba sokmamak gerekir.
     Kimler az görür? Beyinde görme ile ilgili merkezde veya gözde tedavi ile düzeltilemeyen kusurları olanlar az görür. Göz ön merceği kornea, göz içindeki lens, göz ortasındaki vitreus jeli, retina, görme siniri bozuk olanlarda tedavi ile iyileşme sağlanamıyorsa az görme grubuna sokulur.
     Göz tembelliği az görme grubunda mıdır? Her iki göz 0,4 den daha az görüyorsa bu gruba girer ama bir göz daha iyi görüyorsa az görenler grubuna sokmamak gerekir. Yüksek hipermetropta görme iki gözde de 0.2 ve civarında olabilir ve hem uzakta hem de yakında teleskopik gözlük kullanılabilir.
     Nistagmus: Gözde titreme olanların büyük bir grubu az görenlere katılır. Burada teleskopik gözlük gereksinimi oldukça fazladır. Genellikle retina ve özellikle sarı nokta bozuktur. Veya beyinde tedavi ile düzeltilemeyen bir hasar vardır. Teleskopik gözlüğe ilaveten ışığı kesen, görüntüyü merkezleştiren özel gözlüklerle hastanın rahatı sağlanmalıdır. Prizma uygulamaları da gerekmektedir.
     Albunizm: Teleskopik gözlüğün en fazla kullanıldığı gruptur. Göz titremesi alışılagelmiştir, görme düşüktür, ışıktan da aşırı rahatsız olma söz konusudur. Teleskopik gözlüğe ilaveten
özel gözlüklerle hastanın rahatı sağlanmalıdır.
     Yüksek Hipermetropi: +10.00 ila 18.00 gibi yüksek artı numara ve ilaveten buna astigmatta eklenmişse görme 0.2 düzeyine düşer. Bunlarda teleskopik gözlüğün yanı sıra tabanı içte 6-8 civarı prizma da yakında uygulamak gerekir.
     Katarakt ameliyatı sonrası düşük görme: Bebeklerde katarakt ameliyatı sonrası yanlış uygulamalar görmeyi teleskopik gözlük kullanmayı gerektirecek düzeye düşürme söz konusudur. Bunlara da teleskopik gözlük uygulanmalıdır.
     Diyabetik retinopati: Şeker hastalığı retinada kanamalara ve retina dokularında bozulmalara neden olur. Gözlük veya lens görmeyi artırmaz, mutlaka teleskopik gözlük gerekecektir.
     Sarı nokta hastalığı: 40 yaşının üstünde görmemizde en etkili nokta olan fovea bozulabilir. 70 yaşın üzerinde daha fazla görülür ve teleskopik gözlüğün en fazla uygulandığı bu grup hastalardır.
 
    Hangi teleskopik gözlükler? Teleskopik gözlüklerin bir kısmı evde ve okulda oturma pozisyonunda kullanılacak özelliktedir. Harekete uygun teleskopik gözlük kullanılmalıdır.