Eş Zamanlı Algılama

 Eş Zamanlı Algılama

Sağ ve sol gözden gelen görüntülerin eş zamanlı algılanması gerekmektedir

     EŞ ZAMANLI ALGILAMA  /SİMULTANE PERSEPSİYON
     Sağ ve sol gözden gelen görüntülerin beyinde eş zamanlı olarak üst üste gelmesi. Gecikme bulanık görme ve füzyonun bozulması demektir. Film seyrederken iki gözün aynı sahneyi 1-2 saniye aralıklarla seyrettiğini düşünün, görüntü birbirine girer.
     Şaşılıkta eş zamanlı algılama bozulabilir. Görüntüdeki bozulma çocukta psikolojik sıkıntı doğurur. Şaşı çocuk zaten bozulan diğer göz fonksiyonları nedeniyle de salla patik ve sarsak durumdadır. Sağa sola çarpar. Şaşılıkta eş zamanlı algılama neden bozulur?
*İki gözle tek görme yoktur. Gözler ayrı ayrı görmektedir.
*Gözler tek tek ve özellikle iyi gören öz kullanılmaktadır
*İki göz ayrı alanlara bakmaktadır?
*Uyum eş zamanlı algılamada önemlidir. Farklı gözlük numaraları farklı uyuma neden olur. Şaşılıkta uyum bozulur. Uyum bozukluğu da şaşılık nedenidir. Uyumdaki bozukluklar eş zamanlı algılamayı etkiler.
*Göz kasları arası dengesizlik eş zamanlı algılamayı bozar. Şaşılıksız durumu (Ortofori) tamamlamakta yetersiz kalan veya çekerek dengeyi bozan kas olayı eş zamanlı algılamayı etkiler.
*Füzyon bozukluktur, görüntüler beyinde üst üste getirip birleştirilememektedir.
*Konverjans/diverjans: Gözün birlikte içe veya dışa bakışında bozuklukta geciken göz eş zamanlı algılamayı etkiler.
      Eş zamanlı algılama ne sıkıntı verir? Beyinde sağ ve sol gözden gelen görüntülerin saniyelik beyine ulaşmadaki gecikme görüntüyü bulanıklaştırır. Bebekte bu konfuzyon (görüntü karışması) olarak ortaya çıkar. Beyin supressiyon, ampliopi, iyi gören gözü kullandırarak bunu giderir. Bu şaşı gözün fonksiyonlarında kayıp ve bu kayıpların giderek derinleşmesiyle sonuçlanır.
     Bebekte eş zamanlı algılama bozukluğu hissedilir mi? Şaşılıkta bozulan her fonksiyon bebeğe sıkıntı ve huzursuzluk verir. Görüntü karışmaktadır.  Bebekte derinlik yokluğuna bağlı sağa sola çarpma vardır.
      Eş zamanlı algılamanın tedavisi: Şaşılık tedavisi bir tedaviler bütünüdür. Bozulan fonksiyonların tedavisi bütünleştikçe eş zamanlı algılama da tedavi edilecektir. Önce gözlerin Ortofori denilen normal pozisyona gelmesi gerekmektedir. Uyum, görme, kas hareketleri, 3 boyutlu görmez sağa sola çarpar,  normal düzeye getirilmelidir. Füzyon ancak belli bir yaşa kadar oluşturulabilir. Sonuç olarak da iki gözle tek görmenin sağlanması halinde eş zamanlı algılama düzelecektir.