Bebekte Gizli Şaşılık

Bebekte  Gizli Şaşılık

Şaşılık geleceğim diye sizi uyarıyor. Uyarılar iyi değerlendirilerek şaşılık engellenmelidir


     BEBEKTE GİZLİ ŞAŞILIK
     İki gözle tek görme gözlerin temel fonksiyonudur. Mükemmel görmenin gereğidir. İki gözle tek görme bozunca göz kasları arasındaki denge de bozulur ve şaşılık devamlı hale gelir.
Şaşılıkta füzyon gücü önemli bir kavramdır, şaşılık çıkmasını önleyen güç olarak düşünmek gerekir. Füzyon gücünün göz kaslarının hareketi yönüne matematiksel değerleri vardır, bunlarda azalma olunca gizli şaşılık belirgin hale geçer.
     Gizli şaşılık ne sıkıntılar verir?
Gizli şaşılığın bebeğe verdiği bir huzursuzluk vardır. Bu baş ağrısı, ara sıra çift görme, görmede bulanıklık, gözlük kusuru varsa görmeme demektir. Gizli şaşılık nedenleri de bebeğe rahatsızlık verebilir.
     Gizli şaşılık neden önemli? Belirgin şaşılığa dönme tehlikesi vardır. Rahatsızlığı oluşturan nedenler ağırlaştıkça devamlı kayan bir göze dönüşebilir. İki gözle tek görme bozuldukça şaşılık artar ve daimi hale geçer.
     Gizli şaşılık nedenleri: İki gözle tek görmeyi bozan durumlar gizli şaşılık nedenidir.
*Görme bozukluğu
*Gözlükle düzeltilebilen görme kusurlarında yetersiz düzeltme
*Gözler arası numara farkı her göze farklı miktarda akomodasyon (uyum) yaptırır, yani farklı miktarda konverjansa bağlı gözlerin içe doğru yönelmesi farklıdır. Bu farklı miktarlarda kayma ile son bulur.
*Yanlış verilen gözlük numarasının prizmatik etkisi
*Füzyon gücü: Gizli şaşılığın temelini oluşturur. Füzyon gücü azaldıkça gözde kayma belirgin hale gelir. Füzyon gücü beyinde sağ ve sol gözden gelen görüntüleri birleştirebilen kas gücünü ifade eder. (Motor füzyon) Bu güç azaldıkça ara sıra kaymalar başlar, gücü fazla azalınca belirgin herkesin farkına vardığı şaşılık ortaya çıkar. Bu güç arttıkça, normal değerlere ulaştığı zaman göz fonksiyonları tam işler duruma gelir ve şaşılık kontrol altına alınmış olur. Füzyon gücünü ne azaltır? Bu konu “Füzyon kırılması” metninde anlatılmaktadır.
      Ekzoforya: Gizli dışa kaymadır. Hem yakında hem de 6 metreden uzakta gizli kayma olabilir.
      Ezoforya: Gizli içe kaymadır. Bebekte görme ve uyum yapma gayreti şaşılığı ortaya çıkarır.