Şaşılıkta Bilgisayar Uygulamaları

Şaşılıkta bilgisayar uygulamaları: Şaşılıkta onlarca göz fonksiyonu bozulur. Bunlar tedavi edilerek şaşılık düzeltilir. Tedavide bilgisayar en önemli yardımcıdır.
Neden önemli? Tedavinin çok önemli bir yükü bilgisayar ile sağlanabilir.
Bilgisayar egzersizleri: Görme artırılır, füzyon, eş zamanlı algılama, görüntü tamamlama,3 boyutlu görme, supressiyon, ekzantrik fiksasyon gibi birçok bozukluk bu egzersizlerle düzeltilebilir.