Egzersizle Şaşılık Tedavisi

        ŞAŞILIK EGZERSİZLERİ TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR GÖZ HASTALIĞIDIR                                                                                         
        Dünyada şaşılığı egzersizle tedavi ediliyor. Ortoptik tedavi şaşılığın egzersizle düzeltilmesidir. Gelişmiş ülkelerde büyük hastanelerde göz kliniği içinde 5-6 kişinin görev yaptığı şaşılık tedavi bölümleri vardır. Şaşılık egzersizle tedavi edilir, ancak çok fazla şaşılıklara ameliyat uygulanır.       Ülkemizde göz hekimlerimiz şaşılığı ameliyatla düzeltmeye daha fazla ağırlık vermektedir. Çünkü göz hekimleri bu konuda deneyim sahibi değil,  hastanelerde geçmişte oluşturulmuş kurulu bir şaşılık tedavi düzeni, geniş bir şaşılık alet parkı ve yetişmiş ORTOPTİST denilen teknisyenleri yok. En önemlisi sağlık güvenlik kurumları tarafından ödeme yapılmamasıdır.
       Ortoptik tedavide şaşılıkta bozulan fonksiyonlar kademe kademe düzeltilerek şaşılık tedavi edilmektedir. Özellikle görme tedavide önemlidir. Bir araştırmada görmedeki düzelme şaşılıkta %75-87 oranında düzelme sağladığı anlatılmaktadır. Şaşılık sadece göz kayması ve göz tembelliği olarak düşünülmemelidir. Şaşılıkta onlarca göz fonksiyonu bozulur.
     Şaşılıkta neler bozulur?
     İki gözle tek görme: Her iki gözün10/10 gördüğü, füzyonu, eş zamanlı algılaması, görüntü tamamlaması, derinliği olan mükemmel görmedir. Şaşılıkta iki gözle tek görme bozulur.
     Görme: Görmeme şaşılık nedenidir, şaşılık görmemezliği artırır. Şaşılıkta bir veya iki gözde tembellik oluşabilir.  Şaşılıkta oluşan göz fonksiyon bozuklukları derinleşmeden ve kas dengesizlikleri ilerlemeden yapılacak görmedeki iyileştirme şaşılığı çok büyük bir oranda düzeltecektir.  Gözü kapatma bir göz tembelliği tedavi şeklidir. 12 yaşına kadar kapatma ve ara vermelerle gözde düzelme -  tembelleşme süreci devam eder. Ama siz aktif göz tembelliği tedavisini seçin. Kısa sürede gözü tembelleştiren nedenleri ortadan kaldırarak kalıcı görme düzelmesini sağlayın.                                      
     Uyum (Akomodasyon) : Gözlerin uzak ve yakın arasındaki cisimleri gözün gören noktasına düşürmek için yaptığı netleştirmedir. Kamerayı düşünün. Bir yere yönlendirdiğiniz zaman otomatik olara k foküs (odak) yaparak o noktayı netleştirir.  Gözü bir yere yönlendirdiğimiz zaman göz içindeki lens adlı mercek aynı işi yapar. Şaşılıkta akomodasyon bozulabilir, netleştirme gayreti nedeniyle göz içe kayar. Akomodasyon bozukluğu fotoğraf makinesinin görüntüyü netleştirememesi gibidir, resim bulanık çıkar. Farklı gözlük numarası farklı uyum demektir. Egzersizle şaşılık tedavisinde uyum gevşetilebilir, güçlendirilebilir, gözler arasında dengelenebilir, normal düzeye çıkarılabilir.
    Füzyon: Sağ ve sol gözden gelen görüntülerin üst üste getirilerek beyinde birleştirilip tek hayal oluşturulmasıdır. Şaşılık temelde füzyon bozulmasıdır. Tedavide geç kalınırsa tedavi şansı yitirilir, hasta gözlerini tek tek kullanır, özellikle iyi gören gözünü kullanır.
     Eş zamanlı algılama: Sağ ve sol gözden gelen görüntüler algılanarak beyinde aynı anda oluşturulur. Şaşılıkta bu bozulmuştur.
    Görüntü tamamlama: İki göz yapısal nedenlerden oluşan eksiklikleri tamamlar. Her iki gözde birbirini tamamlayan (korrespondan) noktalar vardır. Gözlerin farklı konuma gelmesi ile bu noktalar birbirini karşılamaz duruma gelir.
    3 boyutlu görme: Gözlerin yüzdeki çok az farklı bir konumda olması görmeye üçüncü boyutu yani derinliği kazandırır. Gözler aynı hatta olsaydı kabartma görünüm yerine düz çizgi resim gibi görecektik. Şaşılıkta gözlerin konumunun çok bozulması3 boyutlu görmeyi bozar. Gözler tek tek kullanılmaktadır. Tek tek kullanılan gözlerde derinlik oluşmaz.
   Onlarca fonksiyon: Şaşılıkta çok sayıda bozukluklar gelişir: Çift görme, supressiyon, yan bakış, beyinle gözler arası fonksiyon tıkanması, psikolojik bozukluklar…
     ŞAŞILIĞA EGZERSİZLE ÇÖZÜM:  Şaşılık egzersizleri evde kullanılabilen basit göz aletleri, bilgisayar programları ve özel aksesuarlarla yapılır. Görme kapatma dışında aktif yöntemle kısa sürede ve kalıcı olarak sağlanır. Görmeyi bozan nedenler en aza indirilir. Şaşılık nedeni olan uyum normal düzeye getirilir. Göz kasları arasındaki denge kurulur. Görmeyi olumsuz etkileyen gören nokta olaylarına çözüm getirilir. Füzyon güçlendirilir, eş zamanlı algılama, görüntü tamamlama, 3 boyutlu görme düzene sokulur…
      Şaşılıkta görmeyi düzeltmek şaşılığı %80-90 oranında tedavi etmek demektir. Ameliyat ilk değil son çare olmalıdır. Ameliyat gerektiren şaşılık oranı çok düşüktür. Şaşılık egzersizle düzeltilebilen bir göz hastalığıdır. Bu şansınızı son ana kadar değerlendiriniz
 Sasicocuk.com    Goztembelligitedavisi.net      Sasivetembelgoz.com     gormegelistirme.com