ŞAŞI BEBEKTE PSİKOLOJİK DURUM

ŞAŞI BEBEKTE PSİKOLOJİK DURUM 

Şaşılık başlayan bebekte az görme, çift görmenin olması, derinliğin olmaması, oryantasyon bozukluğu denilen ortamdaki konumunu değerlendirememesi psikolojik sıkıntılar verecektir. Bebek devamlı gözleriyle uğraşma ihtiyacını gösterir, çevresine rahatsızlığını hissettirir. Huzursuzdur.

 ŞAŞILIĞIN VERDİĞİ HUZURSUZLUKLAR

Baktığı noktada görüntüyü toplayamama: Şaşılıkta bebek iki gözünü bir noktada toplayamaz. İyi gören gözünü kullanır.  4-5 yaşından sonra okuma, yazma, bilgisayara bakma anında baktığı noktayı görmede sıkıntı vardır.

Çift görme: Önemli sıkıntı kaynağıdır.

Derinlik hissinin olmaması: 3 boyutlu görmeme sağa sola çarpma, bastığı yeri görmeme demektir.

Yan bakışın verdiği sorunlar: Şaşı gözde görüntü gören nokta dışına düşmektedir. Burası az görme, çift görme nedeni olur. Bebek başına pozisyon vererek görüntüyü gören noktaya düşürme gayretine girer.  Kişiye bakışıyla gözün pozisyonu farklı olabilir.  Bulunduğu konumu değerlendirmekte sorunlar vardır. (Oryantasyon bozukluğu)

Tek gözü kullanmanın verdiği sorunlar: Tek gözle görüş net değildir, derinliği yoktur. Tek gözün kullanılması diğer gözdeki tembelliği artırır.

Uyumda ani değişiklik baş dönmesi nedenidir: Uyumla artan şaşılıkta uyum anı ani olarak gözde içe kayma ortaya çıkarmaktadır. Buna bağlı olarak çift görme, baş dönmesi, görüntü bozulması bebekte huzursuzluk yaratacaktır. Hemen karşıya baktırarak sıkıntı giderilmelidir.

Füzyon bozukluğunun verdiği sıkıntılar:  Bebek sağ ve sol gözden gelen görüntüleri beyinde birleştirememektedir. İyi gören gözünü kullanmaya bağlı net görmem, eş zamanlı algılamama, görüntü tamamlamama, 3 boyutlu görmeme nedendir, bebeğe huzursuzluk şeklinde yansıma yapar, gözünü kaşıyarak, gözüyle oynayarak bunu dile getirir.

Tedavinin verdiği huzursuzluklar:

Gözlük: Gözlüğe alışmanın verdiği sıkıntılar olabilir.  Gözlük görmeyi artırır, bebeğin memnun olması gerekir.

*Gözlük baskısı: Gözlük baskısıyla şaşılık tedavilerinde numara daha fazla verilmektedir. Bebek bu duruma alışana kadar rahatsız olur.  Fazla numara  göz uyumu ve iki gözü bir noktada toplama arası dengeyi olumsuz etkileyebilir.

*Ölçümün güvenirliği: Bebeklerde gözlük ölçümlerinde bebek otorefraktometreleri kullanılsa dahi güvenilir bir numara ölçümü olmamaktadır. Hatalı gözlük numarası bebekte rahatsızlık kaynağıdır.

Kapatma tedavisi: Sağlam göz kapatılmakta ve tembel göz çalıştırılmaktadır. Gözü kapatmaya bebek az görmesi nedeniyle tepki gösterir, ağlar, kapatmayı koparmaya çalışır.

Uzun süren tedavinin sıkıntısı: Şaşılık tedavisi ameliyat da olsa uzun süreli tedavidir. Bebek için 12 yaşına kadar sürecek sıkıntılı bir süreçtir.