Yan bakış/ekzantrik fiksasyon

Yan bakış/ekzantrik fiksasyon

Kayan gözde görüntü gören nokta dışına düşer. Bu yan bakış ve az görme demektir

     BEBEKTE EKZANTRİK FİKSASYON/YAN BAKIŞ

     Görüntü gören noktaya düşerse net görüş sağlanır. Şaşılıklarda %25-75 vakada görüntü gören nokta dışına düşer. Şaşılık ve göz tembelliği tedavisinde önemli bir durumdur.
*Göz hatalı görüş noktasını gören nokta olarak kullanmaktadır.
*Yapısal nedenlerle burası az görecek özelliktedir.
*Hasta karşısındaki kişiye bakarken görmeyi netleştirmek ve çiftgörmeyi gidermek için  yüzünü hafifce döner. Bu ancak aşırı şaşılıklarda dikkat çeker.
*Şaşılık ve göz tembelliği tedavisinde ilk tedaviye alınacak bozukluklardandır.
*Ekzantrik fiksasyonun varlığı ve miktarı, yeri pantoskopi cihazı belirlenebilir.
Hasta size bakar ama gözü başka yere bakıyor gibidir: Hasta size bakarken şaşı gözünü kullanıyorsa hatalı gören noktasını kullanır.
Her gözde ekzantrik fiksasyon olur mu? Bir sağın bir solun merkezlediği, her iki gözün kullanıldığı, görmenin iyi olduğu şaşılıklarda ekzantrik fiksasyon (yan bakış) olmaz. Bazı şaşılıklarda ekzantrik fiksasyon fark edilmeyecek kadar azdır.
Her iki gözde de aynı anda ekzantrik fiksasyon olabilir: İki gözün kaydığı şaşılıklarda her iki gözde de ekzantrik fiksasyon olabilir.
       Ekzantrik fiksasyon neden önemli?
*Görüş daha düşük: Görüntü gören nokta dışına düşmüştür. Buranın görmesi %40 daha düşüktür.
*Yan bakış: Şaşı hasta size bakarken göz başka yere bakıyor görünür. Bu bazılarında çok belirgindir, bazılarında farkına varılmayacak kadar azdır.
*Çift görme:Bir gözün net görmesi diğer gözün az görmesi ve iki gözün orta hatta olmaması çift görme nedenidir.
*Başa pozisyon: Çocuk kafasını hafif döndürerek bu noktadaki bulanıklığı telafiye çalışır.
*Boyun kası: Boyun kasları bu hatalı duruma uyum sağlar ve bu pozisyondaki kaslarda anormal kalınlaşma olur.
*Artırılamayan görme, düzelmeyen şaşılık: Göz tembeldir. Tedaviye rağmen görme artırılamamaktadır. Kapatma tedavisine alınsa dahi görme artmaz. Göz kapatıldığı an görüntü yine hatalı noktaya düşmektedir. Şaşılık tedavisinde başarıyı olumsuz yönden etkiler.
     Şaşılıkta ilk yapılacak tedavidir. Özel kapatmalar, bilgisayar egzersizleri, özel gözlükler, özel egzersiz aletleri ile 2-3 aylık sürede ancak tedavi edilir. Şaşılık tedavisinin başarısı için çok önemlidir.