Şaşılıkta shut off

Şaşılıkta shut off

Beyinde gözler arası fonksiyon tıkanıklığı şaşılığa neden olur.

       BEBEK ŞAŞI. SHUT OFF ‘U DEĞERLENDİRMEK
    
Gözle beyin arasındaki sürüp giden fonksiyonların kısa süre tıkanması şaşılığa neden olur. Beyni ilgilendiren bir kısım nörolojik hastalıklarda göz etkilenir.
Shut off ’un en büyük nedeni nörolojik hastalıklar? Bebeklerde genellikle beyin MR(emarı) çekilerek şaşılığın beyinle ilişkisi araştırılmaktadır. Nörolojik hastalığın varlığı ve özelliğine göre şaşılığın gelişiminin ne yönde ilerleyeceğine karar verilebilir.
Kısa süreli shut off nedenleri: Hastanın hikâyesinde geçirilmiş havale, yüksek ateş, kafa travması gibi durumlar vardır. Sonra şaşılık başlamıştır. Ara sıra göz kayması devamlı kaymaya çevirir. Göz kaslarına gelen sinirsel uyarımın kısa süreli tıkanması şaşılığı başlatabilir.
Shut off şaşılığa neden olur mu? Gözler sağlamken şaşılık oluşmasının arkasında shut off çıkacaktır. Beyinle gözler arasındaki fonksiyon tıkanıklığının özelliğine, sürekliliğine, göz ve beynin kompanse etmesindeki başarısına göre rahatsızlık gelişebilir. Hastaların hikâyesinde “Havale geçirdi şaşılık başladı, başını çarptı şaşılık başladı.” Bu hikâyelerin arkasında shut off çıkacaktır.
*Kısa bir süre devam eden fonksiyon tıkanıklığı şaşılığı tetikleyebilir.
*Genelde gözlük gerektirecek göz numarası yoktur, ufak bir hipermetrop olabilir.
Shut off varlığı nasıl anlaşılır? Shut off beyinle gözler arası iletişimin kesilmesidir. Oluşmuş ve hemen düzelmiş olabilir. 3 yaşından itibaren bebekte resimlere bakılarak devam etmekte olan shut off muayenesi yapılabilir.
*Bebeğin bir gözüne kırmızı, bir gözüne yeşil özel camlar takılır. Saf kırmızı ve yeşil renkli görüntülerin bulunduğu kartlara bakılarak resimleri tanımlaması istenir.
*Okuma çağında olan çocuklarda aralıklı kırmızı ve yeşil olarak dizilmiş yazıları okuması istenir. Normal kişiler bu yazıları kesintisiz okuyacaktır. Sorunlu çocuk ya yeşilleri veya kırmızıları okumayacaktır.
      Shut off tedavisi: Şaşılığın egzersizle tedavisi anında shut off varlığı belirlenir ve kalıcı, sürekli bir nörolojik hastalık yoksa kısa sürede özel gözlük ve görüntülerle tedavi edilebilir.

     Geniş bilgi gormegelistirme.com