İki Gözü Birlikte Çalıştırmak

İki Gözü Birlikte  Çalıştırmak

Bebekte gözleri kapatmadan göz tembelliği tedavisi mümkündür. Kapatarak sağlam gözü tembelleştirmeyin

    

      İKİ GÖZÜ AÇIK GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ
     Göz tembelliğinin derin olduğu gözlerde bebek düşük görme nedeniyle kapatmaya isyan edecektir. Kapatmaya direnen bebekte ve göz titremesinde iki gözü açık göz göz tembelliği tedavisi uygulamalıdır.
 Bu nasıl sağlanır?
*Füzyon kırılmaları en az düzeye indirmek. Füzyon kırılması en önemli göz tembelliği tedavisidir. En aza indirilerek tembelleşmenin devam etmesi önlenmelidir. Bakınız: Füzyon kırılması.
*Özel gözlükler:
   -Dissosiasyon: Özel gözlükle beynin göz üzerindeki kontrolü gözlük kullandığı sürece kaldırılır. İki göz ayrı ayrı çalışır. İki göze farklı gözlük camları ile farklı görüntüleri görerek ayrı ayrı çalışır.
   -iki gözün gören noktasını aynı anda kullanıma sunma.
*Göz tercihi: Bebeğin kendi gözlüğüne yapılan düzenleme ile tembel gözün tercih edilmesi sağlanır. Bebek bir sağ bir sol gözünü kullanır. Göz kası uygulamalarından da yararlanılır.
*Görüntüyü gören noktada tutmak: Özel gözlükle her iki gözde görüntü gören noktada tutulur. Her iki gözün gören noktasının kullanılması sağlanır.
*Uyum (akomodasyon) düzenlemesi: Farklı gözlük numaraları, farklı uyuma neden olur. Uyumu yetersiz sağlayan gözde görme bulanıktır. Uyum iki gözde de eşitlenmelidir. Egzersizle uyumu gevşetmek veya güçlendirmek mümkündür.

Geniş bilgi goztembelligitedavisi.net