Gözleri Tercihli Kullanma

Gözleri Tercihli Kullanma

Gözlerin tercihli kullanımını sağlamak bir göz tembelliği tedavi şeklidir. Tek gözü kullanmak gözü yeniden tembelleştirmek demektir.

      GÖZLERİN TERCİHLİ KULLANIMI NASIL SAĞLANIR?
      Şaşılıkta tek gözün kayması önemli sorunlar doğurur. Şaşı bebekte şaşılığı iki göze dağıtmak tedavide kolaylık sağlayacak, gözün tembelleşmesinin önüne geçecektir.  Görmeyen göz kayar, kayma düzelince şaşılık da kas dönemine geçmemişse kolayca düzelecektir.
Tek gözün kayması
*Gözün tembelleşmesi,
*Füzyon (Beyinde görüntü birleştirme) olmaması
*Eş zamanlı algılamama
*Görüntü tamamlamama
*3 boyutlu görmeme demektir.
       Bir sağ bir sol gözün kaydığı şaşılıklar (Alternan şaşılıklar) hasta için daha avantajlıdır. Göz tembelliği oluşmaz veya en alt düzeydedir. Şaşılıkta bozulan fonksiyonlarda da bozulma azdır, tedaviye daha çabuk cevap verir.
Bebek neden tek gözü kullanır?
*İyi gören gözü seçer.
*Gözlükler arası numara farkı vardır, gözlükle tam düzelme sağlansa da küçük numaralı gözde görme daha iyidir.
*Gözün önünde supressiyon/gölgeleme vardır, bulanık görür, olmayanı veya az olanı seçer. Merkezi supressiyon araştırılmalıdır.
*Ekzantrik fiksasyon nedeniyle görüntü gören nokta dışındadır, burası %40 az görmektedir. Bu nedenle iyi gören gözü seçer.
*Göz kasları arası denge bozuktur, zorunlu olarak o göz devreye girer.
*Uyum yetersiz veya fazladır. Bu görmede bulanma demektir ve bebek iyi gören gözü seçer.
     GÖZLERİN TERCİHLİ KULLANIMI:
Gözlerin tercihli kullanımı sadece göz tembelliği ve şaşılık ve göz tembelliği olan bebekte farklı uygulamalar gerektirir.
*Göz tembelliği tedavisi:
Sadece göz tembelliği olan bebekte gözlerin tercihli kullanımı nasıl sağlanır?
* Füzyon kırılmaları en az düzeye indirilmelidir.
*Bebeğin iyi gözü seçme nedenleri ortadan kaldırılır.
*Bebeğin kendi gözlüğü üzerinde düzenlemeler
*Özel gözlükler
*Uyum (akomodasyon) düzenlemeleri
*Göz kasları arasındaki denge egzersizle az gören göze tercihi sağlayacak şekilde düzenlenir.
Göz tembelliği ve şaşılık olan bebekte gözlerin tercihli kullanımı nasıl sağlanır?
*Şaşılıkta bozulan göz fonksiyonlarının giderilmesine yönelik tedavi yapılır.
*Bebeğin iyi gözü seçme nedenleri ortadan kaldırılır.
*Bebeğin kendi gözlüğü üzerinde düzenlemeler
*Özel gözlükler
*Uyum (akomodasyon) düzenlemeleri
*Şaşı ve sağlam gözle ilgili göz kasları arasındaki denge egzersizle her iki göze tercihi sağlayacak şekilde düzenlenir. Şaşılık bir sağ bir sol gözün kaydığı alternan şaşılık şekline dönüştürülür.
Geniş bilgi goztembelligitedavisi.net