Görme

Görme

Şaşılıkta görme bozulur. Görmemezlik şaşılık nedenidir.

      
        ŞAŞI BEBEKTE GÖRME NEDEN BOZULUR?  
        Görmeyen göz kayar, kayan göz tembelleşir. Görmenin düzeltilmesi şaşılıkta önemli düzelme sağlayacaktır ama yetmez.
Kayan gözde görmenin bozulması: Kayan gözün görüntüsü beyinde sağlam gözün görüntüsü ile birleşince görme bozulur. (Konfüzyon), bebek çift görmektedir.(Diplopi) Gözüyle oynayarak, gözünü kaşıyarak bu olumsuzluğu anneye duyurmaya çalışır. Hafif kaymayı hisseden annenin doktorla bağlantısı olaya neden olan durumun ortadan kaldırılması ile şaşılığı önleyecektir. Bu bir gözlüktür, basit bir göz kapatmasıdır, iki gözü ayrı ayrı çalışmasını sağlayan, beynin iki göz üzerindeki baskısını kaldıran basit yöntemlerdir.
 Olay ilerlerse beyin çift görmeyi önlemek için kayan gözün görüntüsü önüne bir gölge getirir. (Supressiyon).
     *Supressiyon iki göz açık iken vardır, sağlam göz kapatılınca kaybolur.
     *Supressiyon göz önündeki bulut veya sis gibi görme azlığıdır. Tedavide gecikilirse  derin göz tembelliği oluşur.                                          
Gözde tembelliğin oluşmasıyla iki gözle tek görme (Binoküler görüş) sona erecek, beyinde görüntü birleştirme (Füzyon), eş zamanlı algılama, (Simültane persepsiyon)  görüntü tamamlama (Retinal korrespondans), 3 boyutlu görme (Stereoskopik görme) bozulacak, kaybolacaktır.    
 Kayan Gözde görüntü gören nokta dışına düşer. Bebek başa pozisyon vererek onu telafiye çalışır. (Ekzantrik fiksasyon) ve yan bakış ortaya çıkacaktır. Buranın görmesi %40 daha düşüktür.
Şaşılıkta Konfüzyon, diplopi, supressiyon, göz tembelliği,iki gözle tek görmenin bozulmasına bağlı gözleri tek tek kullanma, füzyon yokluğu, eş zamanlı algılayamama, görüntüyü tamamlayamama, 3 boyutlu görmeme ekzantrik fiksasyon net görmeyi bozar.
 Görme doğal yöntemlerle artırılabilir asla sağlam göz kapatılmamalıdır.
      Geniş bilgi için tıklatınız gormegelistirme.com