Küçük göz kaymaları

Küçük göz kaymaları

Bebekte küçük göz kaymaları ilerleyecek bir şaşılığın habercisi olabilir. Çocukluktaki baş ağrısının önemli nedenidir.

       BEBEKTE KÜÇÜK GÖZ KAYMALARI
       Bebekte küçük göz kaymaları ilerleyici bir şaşılığın habercisi olabilir. Şaşılıkta etkili göz fonksiyonlarının gelişmediğini veya yeterince işlemediğini gösterir. Bir görme kusuru olabilir.
       Küçük göz kayması önemli mi? 5 derece ve civarındaki kaymalar mikrotropia olarak adlandırılır. Bu düzeyde kalması bile ileri yıllarda rahatsızlıklara neden olur. Nedir bunlar?
     Küçük göz kaymaları baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi, sersemlik, başta dolgunluk hissi nedenidir. Çocuk okumaya isteksizdir, satır atlar, harfleri eksik okur. Gün sonu bilgisayar başındakiler, aşırı okuyanlar ve okul çağı çocukları için çok önemlidir.
Görme değil mükemmel görme. 10/10 görme yetmez. Arkadaşlarınızla görmenizi kıyaslayın. Birilerinin sizden daha net gördüğünü anlayacaksınız.
Küçük göz kaymalarını önemseyin. Çok okuyorsanız, gün boyu bilgisayarın başındaysanız baş ağrısı ve yorgunluk için önemli bir nedendir. Uzun öğrenim yılları, gelişen teknoloji gözlerin kusuruz olmasını gerektirmektedir. Hastaların ifadede zorlandığı yorgunluk, başta dolgunluk, baş dönmesi için küçük göz kayması incelenmelidir.
İki gözü kullanmak: Küçük göz kaymalarını hasta önemsemeyebilir, ama en önemli sorun iki gözün kullanılmamasıdır. Hasta devamlı iyi gören gözünü kullanır, iki gözle tek görmenin sağladığı avantajları yitirir.
     Net görme iki gözün görüntüsünün beyinde üst üste gelmesi, görüntünün eksikliklerinin tamamlanması ile mümkün. Küçük göz kaymalarında bir göz karşıyı görürken diğer göz ufak bir açı farkıyla farklı alanı görmektedir. Beyinde görüntüler üst üste gelip net bir görüntü oluşturmaz.
*İki göz arasında numara farkı vardır, füzyon bozulmuştur.
*Görüntü gören noktaya düşmemektedir
*Gözlerden biri1-2 sıra az görebilir
*3 boyutlu görme bozulmuştur
*10 dereceden az kayma vardır
*Çift görme olabilir.
*Göz önünde supressiyon skotomu  (gölgeleme) olur.
Farklı numara farklı uyum gücü demektir, dolayısıyla uyum gücünde farklılık bulanık görme nedenidir.
ÖZENLİ BİR MUAYENE: Küçük göz kaymaları dikkatli bir muayene ile ortaya çıkarılabilir. Göz hekimini zaman ayırması ve sinoptofor gibi ölçüm cihazı gereklidir.
Mükemmel bir gözlük muayenesi ve uygulaması gerekir. Gözdeki duruma göre gözlük camında özel uygulamalar gerekir. Pantoskopik açı ve verteks önemli, doktor yazmalı gözlükçü düzenledikten sonra tekrar göz hekimi tarafından kontrol edilmelidir.
Görüntü gören noktada mı? Görüntünün her iki gözde de gören noktaya düşmesi özel muayenelerle belirlenebilir.
*(Pantoskopik muayene) Ekzantrik fiksasyon (yan bakış) fazla değilse muayenede devamlı gözden kaçabilir. *Çocuk 3 boyutlu görme muayenesinde başarılı ise görüntü her iki gözde gören noktaya düşmektedir.
Stereoskopik görme: Yüzde gözün duruşundaki az bir eksen farkı 3 boyutlu görmeyi sağlamaktadır. Bu açının daha da artması 3 boyutlu görmeyi bozmaktadır. Testlerle derinlik hissi belirlenebilir.
Kayma miktarı: Kayan göz, kayma miktarı belirlenmeli. Tedavinin izlenmesi için önemlidir.
Supressiyon (Gölgeleme): Küçük göz kaymalarındaki supressiyon merkezdedir, kaba muayene ile belirlenemez. Central supressiyon muayeneyi yapılmalıdır.
Uyum (Akomodasyon) önemlidir: Görüntüyü zum yaparak gören noktaya düşürme fonksiyonu, yetersiz, fazla veya her iki gözde numara farkı nedeniyle farklı güçte olabilir. Bunun belirlenmesi ve ona göre tedaviye yön verilmesi gerekir.
Füzyon muayenesi: İki gözün görüntüsünün beyinde birleştirilmesi yeterli değildir. Özellikle yatay ve dikey füzyon değerleri belirlenmeli ve tedavinin seyrinde izlenmelidir. Füzyonun gücü sayısal olarak ölçülebilir. Yetersiz füzyonun giderilmesi için bu ölçüm yapılmalıdır.
Görüntü tamamlamada, eş değerli algılamada bozulmalar: Gözlerde birbiri ile karşı karşıya gelen (Korrespondans) noktalarda küçük göz kaymalarında sapmalar olur. Eş zamanlı algılamama, görüntü tamamlamama net görmede bozulma demektir.
Konverjans: Yakına bakarken iki gözü bir arada toplayabilme. Baktığımız harfi görebilme. 40 cm.den parmağı göze yaklaştırılırken göz burna kadar parmağı izliyorsa konverjans normal demektir. Gözlerden biri yaklaşmaya katılmıyorsa veya erken vazgeçiyorsa konverjans yetmezliği söz konusudur. Hasta daha çok diğer gözünü kullanmaktadır.
 
      KÜÇÜK GÖZ KAYMALARININ TEDAVİSİ:
Hasta füzyon bozukluğu yönünden değerlendirilmelidir.
Daha net görme sağlanmalıdır.
Çift görme araştırılmalıdır.
Supressiyon olabilir. Egzersizle giderilmelidir.
Ekzantrik fiksasyon (yan bakış)  tedavisi önemli özel aletli egzersizler gerekir.
3 boyutlu görmemezlik bilgisayar programları ve egzersiz kartları ile düzeltilir.
Füzyon egzersizleri: Küçük göz kaymalarını üstesinden gelmenin en önemli bölümüdür, bilgisayar ve özel alet egzersizleri ile yoluna konulabilir.
Uyum (akomodasyon) düzene sokulmalıdır.
Konverjans yetmezliği var ise bilgisayar ve parmak, Brock string egzersizleri gerekir.
Küçük göz kaymalarının kaderi: Küçük göz kaymaları dikkatli bir göz muayenesi ile belirlenebilir. Çoğu göz hekiminin bu konuda işi ciddi tutmaması nedeniyle atlanmaktadır. Bunu önemseyen bir hekim olarak hastaların “Neden diğer doktorlar bunu söylemedi?” sorularına muhatap olmaktayım…