Astigmatı Önemseyin

Astigmatı Önemseyin

Şaşılığın düzelmesinde astigmat sihirli değnektir, hızlı iyileşme için mutlaka giderilmelidir.

      ŞAŞI BEBEKTE ASTİGMATIN ÖNEMİ
      Bebekte şaşılığın oluşmasında, şaşılığın artmasında, şaşılığın düzelmesinin gecikmesinde, gözde tembellik oluşmasında, tembelliğin düzelmemesinde astigmat önemlidir.
*Hipermetrop yakını görmemezliktir, astigmat uzakta görmemezliğe neden olur.
*Bebek artı (Hipermetrop) gözlüklerde sph kısmındaki numarayı görme gayreti ile telafi ederek görmeyi sağlayabilir.
*Bebek gözlüğün astigmat kısmını gayret etse de telafi edemez, yani görmeyi sağlayamaz. Görmeyen göz kayar. Astigmat gözü tembelleştirir.
*Bebekte astigmatın fazla olduğu taraf daha az görür ve daha tembeldir.
*Bebekte astigmatın fazla olduğu taraf kayar veya daha fazla kayar. Bebekte gözlük numarası sağlıklı olarak belirlenememez.Özellikle astigmat atlanır. Bu şaşılık tedavisinde başarısızlık demektir.
     Astigmat nedir? Gözün yamulmasıdır, yamulmaya bağlı göz içindeki lens’ te ve göz ön merceğindeki kırışmadır. Göz dışındaki kaslar arasındaki dengenin bozukluğu astigmata neden olur.
*Gözlüğe astigmat eklense dahi yeterli net görme sağlanmaz.
*Şaşılık tedavisinin başarısı için
*Gözün tembelliğinin düzeltilmesi, hızlı düzelmesi, tekrar tembelleşmemesi için astigmatın giderilmesi gerekir.
     Bebekte astigmat kolayca düzeltilebilir. Nasıl? Tedavinin başında ilk yapılacak işlemdir. Şaşılıkta hızlı ve etkili tedavi için bu şarttır. Tekrar kaymaması için de gereklidir. Göz tembelliğinin düzelmesi ve gözünün yeniden tembelleşmemesi için de zorunludur.
      Astigmat gözlükle değil, egzersizle düzeltilmelidir. Bebekte astigmatı egzersizle düzeltme şansınızı mutlaka kullanmalısınız.
     Tekrarlıyoruz: Şaşılık ve göz tembelliği tedavisinde astigmatı önemseyin. Astigmat mutlaka egzersizle ortadan kaldırılmalıdır. Göz numarası astigmatsız olmalıdır.  Böylece;
*Şaşılık ve göz tembelliği hızlı düzelecektir.
*Gözler tekrar kaymayacak, tekrar tembelleşmeyecektir. 
*Astigmat düzeltilmedikçe bebek tüm yaşamı boyunca gözlük takmak zorunda kalacaktır.
     Geniş bilgi gormegelistirme.com