Şaşı Bebekte Uyum Egzersizleri

Şaşı Bebekte Uyum Egzersizleri

Uyum azlığı veya fazlalığı şaşılığa neden olur. Şaşılıkta uyum dengesi de değişir.

       BEBEKTE İÇE KAYMALARDA UYUMU GEVŞETMEK: 
       Kameranın her mesafeyi netleştirmek için yaptığı zumun karşılığı gözde uyum (akomodasyon)dur.
*Bir birim uyum karşılığı göz 3 birim içe kayar.
*Uyumla içe kayma arasında denge vardır.
Gereksiz ve fazla uyum: Akomodatif (uyumla artan) şaşılıkta gereğinden fazla uyum gücü vardır. Bebek uyum yapınca 3 birimden fazla içe kayma olur.
*Göz içe kayınca: Uyumdaki denge bozulunca göz hızla içeri kayar. Bu görmede bulanmaya, çift görme ve 3 boyutlu görmede bozukluk sonucu baş dönmesine neden olur. Bebekte panik ve huzursuzluk ortaya çıkar.
     Uyumu neler artırır?
*Az görme bebeği uyum gayretine sokar. Bebek uyum yapınca göz içe kayar.
*Dikkat isteyen küçük uğraşılar gözü aşırı uyuma zorlar. Çocuğun eline verdiğiniz küçük oyuncak uyum gayretini artırır ve gözü içe şaşı yapar.
*Yaklaşan, hareketi cisimler uyumu artırır bebeğin gözünü içe şaşı yapar.
*Fazla ışık ve yetersiz ışık uyum dengesini bozar.
Hangi göz daha fazla kayar? Numarası daha yüksek olan göz daha az görür, beyin o gözü net görme gayretine sokar ve içe kayma oluşur. Supressiyon (gölgeleme), ekzantrik fiksasyon (yan bakış), shut off(gözle beyin arası fonksiyon tıkanması ) olan göz içe kayar.
     Uyum eğitimi:
*Bebek eğitilecek duruma gelince fazla uyum anında yapılacak egzersiz oyun halinde öğretilmelidir.
*Şaşı bebekte günlük yaşam bölümünde uyum fazlalığını önlemek için yapılması gerekenler anlatıldı.
Görme normal düzeye çıkarılmalı: Görmeme aşırı uyum nedenidir. O halde görme normal düzeye çıkarılmalı, tembellik giderilmelidir. Göz kapatma çözüm olabilir ama aktif göz tembelliği tedavisi seçilmelidir.
Gözlük varsa: İlaçlı muayenenin tamamı verilir. Gerekirse yakın görmede ilave cam verilebilir.
Gözü dinlenme, gevşeme durumunda tutmak: Günlük yaşam bölümüne bakınız.

        BEBEKTE DIŞA KAYMALARDA UYUMU GÜÇLENDİRMEK:
        Bebekte uyumu güçlendirmek için bir dizi kas egzersizleri gerekir.  Uyumu güçlendirmek bebeğin egzersize ilgi duymaması nedeniyle daha zordur.   "Dışa şaşılık egzersizleri " broşürümüzü isteyiniz. Geniş bilgi sasicocuk.com