BEBEKTE ŞAŞILIK AMELİYATI

BEBEKTE ŞAŞILIK AMELİYATI

Anestezi korkusu ve bebekte şaşılık ölçümünün zorluğu en önemli sorunludur.

     BEBEKTE  ŞAŞILIK AMELİYATI
     Bebek şaşı. Aile telaşta. Göz doktorunun bir yaş bitmeden ameliyat olacak demesi mutluluğu gölgeledi, endişeler başladı. Birkaç doktor ziyareti ve genelde ameliyat olması gerekliliğinin onlar tarafından da doğrulanması.
Neden ameliyat? Şaşılık gözde onlarca fonksiyonu bozar. Bu bozukluklar kalıcı olmadan şaşılık ameliyatı yapmakta yarar vardır. Bu grup doğuştan ve sonradan ortaya çıkan şaşılıklar için beklenerek durum değerlendirilebilir.
 Süre ne kadar? Doğuştan gelen şaşılıklarda göz hekimleri genelde ilk bir yıl içinde şaşılığı ameliyatla düzeltmekten yana.
6 aydan sonra gelişmeye başlayan ve fazla olmayan şaşılıklarda ameliyat göz doktoru kontrolünde geciktirilebilir.
Ameliyat sorunu çözüyor mu?
Şaşılık karmaşık olaylar zinciri. Şaşılığın nedeni basit bir kas hatası olduğu gibi göz fonksiyonlarını ve beyni ilgilendiren karmaşık nedenler sonucu olabilir.
Ameliyat olmaması: Bu göz hekiminin yapacağı bir kar zarar hesabıdır. Hastaya erken yapmanın ve geç yapmanın avantaj ve dezavantajlarını anlamalıdır.
 Anestezi ve bebeğin genel durumu: Yeni doğmuş bir bebekte organların yeterince gelişmemesi nedeniyle anestezi en önemli sorundur. Bebek yaşamı tehlikeye atılmayacak duruma geldiğinden emin olduktan sonra ameliyata alınmalıdır. Bir şaşılık düzeltilmesi için yaşam tehlikeye atılmamalıdır.
Ameliyat öncesi: Şaşılıkta onlarca göz fonksiyonu bozulur. Şaşılık ameliyatı ciddi bir şaşılık muayenesinden sonra yapılmalıdır. Bebekte maalesef kapsamlı bir şaşılık muayenesi yapmak mümkün değildir. Hesap kaba bir ölçüme ve gelişmesi muhtemel bozukluklar olabileceği tezine göre yapılır. Bu da başarıyı etkiler.
Şaşılık kaç derece? Bebek şaşılık ameliyatında en önemli sorun şaşılıkta kaybolan onlarca fonksiyonunun belirlenemeden ameliyata girilmesi. Şaşılık derecesinin ölçümü bebekte sağlıklı olamamakta ve kaba bir ölçüm yapılmaktadır. Bu tekrar ameliyatlar gerektirmektedir.
 Beynin uyumu: Şaşılığa neden olan durum sadece kaslardaki kısalık, uzunluk veya yapısal bozukluklar değildir. Beyin olayları da şaşılık nedenidir, bunların devam etmesi de şaşılıkta başarıyı etkiler. Doktor başarısız ameliyatta anne babaya kısaca “Beyin uyum sağlamadı” demekle yetinmektedir.
 Tekrarlayan ameliyatlar:
Bebekte çoğu göz fonksiyonlar tam gelişmemiştir. Bebeğin şaşılığı ve göz ölçüm değerleri matematiksel olarak değerlendirilememiştir. Göz 20 yaşına kadar değişim içindedir. Bunlar düzelmemiş şaşılık ve tekrarlayan ameliyat nedenidir.
 Ne yapmalı?
Anne baba için zor karar. Anne baban ameliyat yaptırmamakla yaptırmamak arasında sıkışıp kalmıştır. Bebeğe zarar verme korkusu içindedir.
Bu satırların yazarı hep kendisine sordu. Böyle bir durumda ben ne yapardım? Ben ameliyatı geciktirmek isteyen az sayıda göz hekimi grubundayım. Çünkü
*Ameliyat sorunları bitirmemektedir. Çok sayıda problem sizi beklemektedir.
*Ölçümler bebekte yeterince yapılamamaktadır. Bu tekrarlayan ameliyatlar demektir.
*Onlarca göz fonksiyonu şaşılıkta bozulur. Bunların sonuca nasıl etki yapacağı çok sayıda bilinmeyen.
      Ben Ameliyatsız sorunları çözmeye çalışırım mecbur kalırsam ameliyat ederim. Ne zaman? En erken 6-7 yaşı civarında…
         Geniş bilgi sasicocuk.com