Göz kası egzersizleri

Göz kası egzersizleri

Kaslar arasındaki dengenin sağlanması için ameliyat sonrası mutlaka kas egzersizi yapılmalıdır.

      BEBEKTE ŞAŞILIK AMELİYATI SONRASI GÖZ KASI EGZERSİZLERİ
      Kırık çıkık ameliyatından sonra aksak yürüyen bir kişi fizik tedaviye girerek kaslar çalıştırılır. Bu işi fizik tedavi uzmanı yapar. Bu yapılmazsa hasta kör topal yürür. Bu işin karşılığı gözde ortoptik tedavidir ve ortoptist yapar. Gelişmiş dünya ülkelerinde böyledir. Ülkemizde de böyle idi ama ortoptik tedavi bazı nedenlerle gerilere itildi.
Muayene: Tedavi öncesi kapsamlı muayene ile durum değerlendirmesi yapılmalıdır.
Kas egzersizleri bir grup çalışmasıdır.
İki gözü birlikte çalıştırma: Genelde hasta sağlam gözünü kullanmaktadır. Bu egzersizin amacı diğer gözü de fonksiyonel hale getirmektir.
Gerdiren kası gevşetmek, zayıf, işlevi az kası güçlendirmek: Kaslar arası denge egzersizle kurulmak zorundadır. Bu kurulmadık sonra göz kör topal yürüyen adam durumundadır.
Füzyon: Beyinde görüntülerin üst üste getirilmesi ameliyatla ve belli bir yaşı geçmişse kurulamaz. Egzersiz sadece gözleri normal hatta getirmeyi amaçlar. Füzyon beyni ilgilendiren çok yönü bir olaydır.
Uyum: Farklı göz numaralarında farklı uyum söz konusudur. Uyum fazlalığında gereğinden fazla uyum söz konusudur. Ameliyat bunu değiştirir, kas egzersizleri ile uyumun yeni duruma restorasyonu gerekir.
3 boyutlu görme: Gözlerin yüzde az farklı konumu 3 boyutlu görmeyi sağlar. Bu az fark bozulmuştur. Olay gözleri kas egzersizi ile az fark düzeyine ulaştırmaktır.
Beyin uyumu: ameliyat sonrası yapılan her egzersiz rehabilitasyondur (iyileştirme) ve beynin yeni duruma uyumuna yardımcı olur.
     Bebek yapabilir mi?  Anneye yapılan öğreti ile bunların çok büyük bir kısmını yapmak mümkündür. Kalan kısımlar ancak 4 yaşından sonra yapabilir. Kasların yumuşaklığı, kalınlaşmamış olması kas egzersizlerinde kısa sürede cevap alınmasını sağlar.