Disosiye Vertikal Şaşılık

Disosiye Vertikal Şaşılık

DVD. Şaşılık tedavisinde gözlerin düzenini bozan önemli ve rahatsız edici durumdur. Göz hekimine önemli önleyici görevler düşmektedir.

       DİSOSİYE VERTİKAL ŞAŞILIK (DVD)
      Bir gözü kapatırken fiksasyon (tespit) yapmayan gözün yukarı ve dışa kaymasıdır.
      Bir sağ bir sol gözün kapatılma muayenesi anında:
Kapatma anında kapatılan göz yukarı kayar.
Tespit edilen (fikse) göz yukarı (hipertropi) veya aşağı (hipotropi) kayar. Kayma içe ve dışa bakış durumunda ortaya çıkar.
Açık gözde kapatılan göze doğru nistagmus (titreme) oluşur.
Neden oluşur? Beyindeki supranükler merkezde bozukluk olduğu düşünülmektedir..
      Özellikleri:
Dikey (vertikal) şaşılıktır.
Ameliyat olmuş veya olmamış şaşı bebeklerde gelişir. Şaşılık ameliyatının erken yapılması oluşmayı engellemez veya azaltmaz. Erken çocukluk çağında önem kazanır ve etkili olur.
*Uzakta daha fazla rahatsız edicidir. Yorgunken ve dikkati dağılmışken göz yukarı kayar.
A.Ameliyat olmamış şaşılıklar:
*Erken başlayan şaşılıklarda gelişir. Az gören gözlerde de ortaya çıkar.
*Bir veya iki gözde olabilir. Gözlerde eşit miktarda olmayabilir.
*Doğumda görülmez.Ekseriye2-3 yaşından itibaren gelişir.
*Füzyon bozukluğu en önemli nedendir. İki gözle tek görmenin geliştirilmemesi
B. Ameliyat olmuş şaşılıklar:
Şaşılık ameliyatından sonra büyük olasılıkla veya sıklıkla DVD gelişir. Sıklığını ve miktarını azaltmak hedef olmalıdır. Füzyonun geliştirilmesi bu olasılığı azaltır.
DVD görmeyi bozar mı? Görmeyi etkileyebilir. Yukarı doğru kayan gözün görüntüsü bloke edilir veya gölgelenir, çocukluk çağında görme keskinliği azalarak göz tembelliği gelişir. Göz tembelliği gözlük ve egzersizlerle giderilir. Çocukluk çağında görme geliştirilmezse tembellik daimi olarak kalır. Görüntü supressiyon’ la baskılandığı için çift görme gelişmez.
Muayene: Göz önüne +8.00 numara konarak gözdeki yukarı kayma kolayca gözlenebilir. Sinoptofor aleti ile ölçüm kolaydır.
Ayırıcı tanı: Özellikle alt oblik kas over aksiyonu ile ayırt edilmesi gerekir.

     Ne yapmalı?
*Küçük açılı DVD lerin tedavisi gerekmez.
*Göz tembelliği, gözlük ve fiksasyon, füzyon tedavileri uygulanmalıdır. Gözde titreme  (nistagmus) varsa kapatma titremeyi artırır.
*Kayma fazla ise cerrahi müdahale düşünülmelidir. Genellikle müdahale iki göze yapılır. Düzelmezse 2 veya 3 cerrahi müdahale gerekebilir.
*Kapama esnasında ekstorsiyon (İçe doğru dönme) esas
pozisyonuna dönerken ise intorsiyon (İçe doğru dönme) oluşur (5,7). Olguların %46'sında A şeklinde (patern) %21'inde V şeklinde (patern) şaşılık gözlenir. Tedaviler gözün bu durumlarına göre farklılıklar oluşur.