Kitaplar, kitaplar, kitaplar

Kitaplar, kitaplar, kitaplar

Egzersizle şaşılık tedavisi konusunda mutlaka bir kitabınız olsun. Öğreneceğiniz çok şey var...

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

İÇE ŞAŞILIK EGZERSİZLE TEDAVİ
1.Başlarken                                                                            9
2. Bu kitap                                                                            10
3.Önce gözü tanıyalım                                                       12
4.Göz doktoru ve şaşılık                                                     25
5.Şaşılığı nasıl artırıyorlar?                                               33
6. Gözlük bağımlılık yapar                                                 35
7. Yalancı şaşılık                                                                 37
8.Gözler neden kayar?                                                       38
9.Şaşılığı başlatan nedenler                                            40
10.Her şey normal göz neden kayar?                             41
11.Neden hep aynı göz kayar?                                         42
12.Şaşılıkta etkili fonksiyonları gelişimi                         44
13.Şaşılıkta neler bozulur?                                               52
14.Şaşılıkta bunlar önemli                                               56
     *Şaşılıkta gören nokta olayları                                    57
     * Çift görme                                                                    58
     *Supressiyon (gölgeleme)                                         59
     *Ekzantrik fiksasyon                                                     60
    *Şaşılıkta göz dış kaslarındaki bozulmalar               62     
     *Şaşılıkta füzyon bozukluğu                                        64
     *Şaşılıkta baş boyun bozulmaları                             66
     *Şaşılıkta oryantasyon bozukluğu                            68
     *Şaşılık ve görme                                                   69
     *Şaşılık psikolojisi                                                  71
15.Bebekte içe şaşılık                                                73
     *Bebek şaşı doğdu                                                74
     *Bebekte gizli şaşılık                                              77 
    * Şaşılıkta bilmeniz gereken kavramlar               78
     *Şaşılık başlarken                                                  79
     *Şaşılıkta çift görme                                               82
     *Şaşı bebekte zinciri kırmak                                 84
     *Şaşı bebekte shut off                                           86
     *Bebek şaşı gözler hipermetrop                         87
     *Şaşılıkta yanlış düşünceler                                88
     *Şaşılıkta bozuklukların derinleşmesi               89
     *Bebekte görmenin gelişimi                               90
     *Bebekte içe şaşılık                                              94
     *Prematüre ve şaşı                                              103
16. Çocukta içe şaşılık                                             107
17.Farklı şaşılık tipleri                                              110
    *Ara sıra kayan göz                                               111
    *Devamlı kayan göz                                             113
    *Alternan şaşılık                                                   115
    *Akomodatif şaşılık                                              117
18. Yaşlara göre şaşılığın gelişimi                      120
    *0-1 yaş şaşılıklar                                               121
    *1-3 yaş şaşılıklar                                               123
    *4 yaş. Şaşılık neden başladı?                         125
    *7-12 arası şaşılık                                               127
    *12-20 yaş arası şaşılıklar                                 128
19. Şaşılıkta basit muayeneler                              129
20.Şaşılık ameliyatla neden tam düzelmez?      148
21.İşin özü konunu özeti                                         153
22. Tedaviye Başlarken                                          164
23.Ortoptik tedavi ve ortoptistler                           165
24.Şaşılık ve tedavisi                                             168
25.Şaşılık tedavisine genel bir yaklaşım           171
     *Şaşılık tedavisinde doğalı seçmek             173
     *Göz doktorunu seçmek                                 174
     *Şaşılık tedaviniz neden mükemmel olmalı? 175          
     *Şaşılık 3 yaş öncesi tedavi edilmelidir            176
     *Göstermelik şaşılık tedavileri            179
     *Şaşılık masalları                    180
     *Şaşılıkta oyalama tedavileri            182
     *Şaşılık tedavisini uzatmak                184
     *Günlük uğraşıların kazanç ve kayıplar                      185
     *Gözlük baskısı ile şaşılığı düzeltmek            189
     *Neden Bifokal cam değil                190
26. Ne yapacağız şimdi?                194
27.Temelleri oluşturmak                195
     *Şaşılıkta tedavi hedefleriniz                197
     *Gözlüğü düzenlemek                                                    199
     *Astigmatı yönetmek                                                        202
     *Hipermetrop’u yönetmek                                               212
     *Gözlüğe bağımlılığın giderilmesi                                 229
     *Düşük numaralı gözlükle şaşılık tedavisi                   230
     *İçe şaşılıkta miyop olur mu?                                          232
28.Gözleri, çevre dokuları, bedeni ve zihni gevşetmek    234
     *Şaşılık ve stres                                                                  235
     *Göz ve çevre dokuları gevşetmek                                  237
     *Tüm bedeni gevşetme rahatlatma                                238
     *Nefes almanın önemi                                                      239
     *Baş ve boyun egzersizleri                                               240
29. Gözde dengeleri yeniden kurmak                                  241
     *Uyum konverjans dengesi                                              242
     *Gözde farklılıkları eşitlemek                                           244
     *Oblik kasları kontrolde tutmak                                       248
     *Şaşılık ve çift görme                                                         249
     *Göz kası egzersizleri                                                        250
30. Görme ve göz tembelliğinin yönetimi                           259
     *Görme eğitimi                                                                   260
     *Görme değil mükemmel görme                                   262
      *Aktif göz tembelliği tedavisi                                           263
     *Supressiyon tedavisi                                                      266
     *Ekzantrik fiksasyon tedavisi                                          269
     *Görme merkezi ve beyni uyarmak                                271
     *Merkezi görmeyi geliştirmek                                          272
31.Göz fonksiyonlarını yeniden geliştirmek                      276
     *Gözün fonksiyonelliğini sürdürmek                              277
     *Odaklama egzersizleri                                                    278
     *Uyum egzersizleri                                                            281
     *İzleme egzersizleri                                                          286
     *Fiksasyon egzersizi                                                        287
     *Göz bebeği ve güneş egzersizleri                               288
     *Gözyaşı ve gözün beslenmesi                                     290
     *Gün boyu egzersizler                                                     295
     *Cheriscope egzersizi                                                     296
32.Tedavinin izlenmesi                                                        299
33.Şaşılık tedavisinde son düzenlemeler                        304
     *Şaşılık tedavisinde mükemmeli oluşturmak             305
     *İki gözle tek görme                                                         306
     *Füzyonu geliştirmek                                                       309
     *Eş zamanlı algılama                                                      311
     *Görüntü tamamlama                                                       312
     *3 boyutlu görmenin sağlanması                                   314
     *Konverjans-diverjans, konverjans-uyum dengesi     315
34.Şaşılıkta kullanılan alet ve aksesuarlar                        316
35.Tedavi şeması                                                                   318
36.Bebek içe şaşı                                                                   324
     *Anne baba ne yapmalı? Ne yapmamalı                      325
     *İçe şaşı bebekte günlük yaşam                                    327
     *Gözlük, şaşılık, göz tembelliği                                      332
     *Bebekte gözlük sorununuz                                           334
     *Bebekte içe şaşılığı yönetme sanatı                           336
     *Bebekte egzersizi yönetmek                                         338
     *Bebekte görmeyi geliştirmek                                        342 
     *Bebekte göz tembelliği                                                  346
      *Bebekte astigmatı yönetmek                                       350
     *Bebekte göz fonksiyonlarını geliştirmek                    355
     *Bebekte iki gözle tek görme                                         356
     *Bebekte odaklama egzersiz uygulamaları                357
     *Bebekte uyumu düzene sokmak                                359
      *Bebekte göz kaslarını yönetmek                                363
      *Şaşı bebekte psikolojik durum                                  367
     *Şaşı bebekte ne yapmamam gerekiyor?                 369
     *Şaşı bebekte sorularınızın cevabı                              370
37.Çocuk içe şaşı                                                                372
     *Çocukta içe şaşılığı yönetmek                                    373
     *İçe şaşı çocukta günlük yaşam                                  380
38.Konunun özeti                                                                 386
39.Neden başaramadım?                                                 392

 

REVİSİON AKTİF GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ İÇİNDEKİLER
1.Başlarken                        7
2.Bu kitap                            8
3.Görme değil mükemmel görme                10
3.Gözü tanıyalım                        13
4.Göz tembelliğinden ne anlamalıyız?                25
     * Göz tembelliğini yanlış mı değerlendiriyorsunuz?  
     *Evin oğlu nasıl tembelleşti?                  26
     *Gözlük bağımlılık yapar                    27
5. Göz tembelliğinde göz doktorunuzun önemi            30
     *Gözlük, mahküm ve göz doktoru                31
     *Gözlük, satranç ve usta                    34
     *Bir göz doktoru gözü nasıl bozar?                35
     *Gözünüzü göz doktorunuz tembelleştiriyor            37
6.Bir göz neden tembelleşir?                                 41
     *Yanlış gözlük gözü tembelleştirir                44
     *İki göz arası numara farkı                    45
     *Yüksek artı cam                        47
     *Astigmat ve göz tembelliği                    49
     *Uyumun önemi                        50
     *Odaklamanın önemi                    51
     *Merkezi ve diffüz görme hataları                52
7.Göz tembelliğinde özel bazı konular                57
     *Göz tembelliğinin derinliği                     58
     *Göz tembelliğinde yaş kavramı                59
     * Hipermetropi’ de bulanıklaşma noktası            60
     *Füzyon kırılması, engeller, fovealizasyon            61
     *Çift görme                        64
     *Supressiyon                        65
     *Ekzantrik fiksasyon                    66
     *Gözlükler ve göz tembelliği                    68
8.Göz tembelliğinde neler bozulur?                69
9.Göz muayenesi                        71
10.Bebekte göz tembelliği                    77
11.Çocukta göz tembelliği                    89
12.12 yaş sonrası göz tembelliği                90
13.Anlamadım                        91
 
    TEDAVİYE BAŞLARKEN
14. Oyalama tedavileri                    98
15.Yanlış bunun neresinde?                    99
16.Tedaviye aktivite kazandırmak                103
17.Sihirbazın birkaç numarası                    104
18.En büyük düşmanınız gözlüğünüz ve siz            105
19.Tedavide doğru doktoru seçmek                106
20.Aktif tedavi mi pasif tedavi mi?                107
21.Dünyada göz tembelliği tedavisi                108
22.Tembel çocuk tembel göz                    110
23.Tedavide temel prensipler                    111
24.Göz tembelliği tedavisine başlarken                113
     *Gözlüğe düzenlemeler                    115
     *Gözlüğe bağımlılığın giderilmesi                120
     *Düşük numaralı gözlük tedavisi                121
     * Astigmat tedavisi                    122
     *Gören nokta sorunlarının giderilmesi                123
     *Görüntü kalitesinin artırılması                124
     *Füzyon kırılmasının giderilmesi                126
     *Supressiyon tedavisi                    128   
     *Ekzantrik fiksasyon tedavisi                    131
     *Shut off tedavisi                        132
     *Odaklamanın düzene sokulması                133
     *Uyumun düzene sokulması                135
25.Tedavide nelere dikkat etmeli?                138
26.Aktif göz tembelliği tedavisi                    139
     *İki gözü açık göz tembelliği tedavisi                145
     *İki gözü birlikte çalıştırmak                    148
     *Gözlerin tercihli kullanımı                    150
     *Gözlerin tek tek kullandırılması                152
    * Farklı numaralı gözlerin eşitlenmesi                154   
27. Görmeyi geliştirmek                    156
    * Beyni uyarmak ve foveayı uyarma                159
    *Merkezi görmeyi geliştirmek                160   
    * Görmeye derinlik kazandırmak                176
    *Gözbebeği egzersizleri                    178
    *Kontrast duyarlılığı düzeltmek                180
28. Göz fonksiyonlarını çalışır hale getirmek            182   
     *Odaklama egzersizleri                    183
     *Uyum egzersizleri                    185
     *Fiksasyon egzersizleri                    188
     * Konverjans ve diverjans egzersizleri                189
     *Eye Tracking (izleme) egzersizleri                190
     *3 boyutlu görme egzersizleri                191
     *Algılama egzersizi                    192
29. Göz tembelliğini zihinde çözmek                194
30.Hipermetropta göz tembelliği tedavisi                199
31.Miyopta göz tembelliği tedavisi                213
32.Astigmatta göz tembelliği tedavi                217
33.Şaşılık ve göz tembelliği tedavisi                219
34.Nistagmus ve göz tembelliği                220
35.Yararsız ve zararlı uygulamalar                227
36. Özel konular                        234
37. Bebeklerde göz tembelliği tedavi uygulamaları            237
38. Çocuklarda göz tembelliği tedavi uygulamalara            239
39.12 yaş üzeri göz tembelliği tedavisi                241
40. Derin göz tembelliği tedavisi                246
41. Göz tembelliği ile ilgili sorular                249
42. Hatalı uygulamalar                    251
43.Tedavinin izlenmesi                    256
44. Göz tembelliği neden düzelmedi?                258
45. Tedavide özel gözlük uygulamaları                262
     *Flipper gözlük uygulamaları                263
     *Pinholl gözlük uygulamaları                266
     *Kırmızı/yeşil, kırmızı/mavi gözlük uygulamaları            267
46.Aletler                            271
47.Egzersize hazırlık ve bir örnek şema                275
48.Gözü gözlüksüzlüğe alıştırmak                278
49.Dünyada görme geliştirme uygulamaları            284