Dışa Çekmeyen Kas Sorunu

Dışa Çekmeyen Kas Sorunu

Dışa çekmeyen kas sorunları gözün ciddi sorunlarındandır. Ameliyat etmek bir hatadır, gecikilen durumlarda orta hatta getirmek için operasyon gerekebilir.

     DIŞA ÇEKMEYEN KAS SORUNU
     Bu bir şaşılıktır, bebeklik yaşlarında ve doğum sonrası başlar. Bebeğin iyi muayene edilememesi nedeniyle ileride ameliyat olacak denilerek gönderilir veya doğuştan gelen şaşılıkların tedavisi ameliyattır denilerek hatalı olarak ameliyata alınır.
     Doğumsal şaşılık: Bu şaşılık doğumsal olarak veya sonradan gelişebilir, ama tedavisi yönünden bu gruptan ayrılmalıdır.  Aşırı şaşı doğan çocuklarda mutlaka ameliyat derken burada ameliyat demiyoruz, çünkü yararsız. Ancak ileride hatalı tedavi sonucu içe şaşılık gelişirse gözü orta hatta getiren ama dışa gitmeyi sağlamayan bir ameliyat gerekebilir.
     Neden kas dışa gitmiyor? Dışa çeken kasa beyinden gelen sinirde sorun olabilir. Gözü dışa çeken kas lateral rektus kasıdır, sinir  (N. Abducens) 6.sinirdir. 6. Sinir felcinde göz dışa gitmediği için bir süre sonra içe şaşılık gelişir. Hasta çift görür, başını çevirerek çift görmeyi gidermeye çalışır.
     Birkaç bozuklukla birlikte dışa gidiş yoksa kasın çevresinde kapsül gibi bir sorun olabilir. Bu bir sendrom olarak ifade edilir, daha ciddi bir sorundur.  
     Duane: Duane mi diye sorulmalıydı. Duane’ de de dışa gitmeyen bir kas sorunu vardır ama birçok belirti de olursa Duaneyi düşünmek gerekir. Özellikle diğer gözdeki kapaklarda düşme, gözde içe gömülme akılda tutulmalıdır. 
      Kasların iş birliği: İki gözün dış kasları iş birliği içinde çalışır. Bu iş birliği burada gözün zararına olabilir
ve düzeltici etkileşim nedeniyle içe çeken kas güçlenebilir. Bu içe şaşılığa neden olur.
     Sizi neler bekliyor?
  
   Ciddi göz tembelliği: Kayan göz tembelleşir. Bu nasıl gelişir?
     Çift görme: Bebek çift görmektedir.  Bunu gözü ile oynayarak, gözünü kaşıyarak, huzursuzlukla ifade eder. Çift görmenin rahatsızlığını gidermek için beyin kayan gözü gölgeler.
    Supressiyon (Gölgeleme): Beynin kayan gözde gölgeleme yapması bir süre sonra göz tembelliğine neden olur. Görme gayreti gözü kasar ve içe şaşılık gelişir.
     Ekzantrik fiksasyon: İçe şaşılık gelişince kayan gözde görüntü başka bir alana düşer. Burası %40 daha
az görür ama giderek daha iyi görmeye başlar ve asıl sarı nokta ciddi olarak tembelleşir. Ekzantrik fiksasyonu önemseyin. Görüntünün sarı nokta (fovea) dışında bir alanı sarı nokta olarak kabullenmesi inatçı göz tembelliği, çift görme ve düzelmeyen şaşlık demektir.
     İçe şaşılık: Dışa çeken kasın giderek zayıflaması, göz kasları arasında normalde olan iş birliğinin gözün zararına çalışması,
     Boyun ve yüzde pozisyon bozukluğu: Çift görmeyi engellemek amacıyla bebek boynuna ve bedenine pozisyon verir.
     Tedavi hedefleri ne olmalı?
     Hızlı davranmak zorundasınız, sadece dışa kayma varken olaya ciddi bozukluklar eklenmektedir.
a.İçe çeken kas güçlenip içe şaşılık oluşmamalı
b.Göz tembelliği önlenmeli
c.Ekzantrik fiksasyonu önleyin
d.Boyun ve bedendeki dönüşleri engelleyin.
     Ameliyat mı? Hayır. Böyle bir gözü ameliyat yapmanız sorunu gidermez.
     Operasyon teklifi: Size bir süre sonra ameliyat teklif edecekler. Gerekçe düzelmeyen göz tembelliği ve orta hatta gelmeyen gözdür. Bu içe şaşı gözü orta hatta getirme ameliyatıdır. Dışa gitmeme yine devam edecektir.
     Püf nokta: Merkezi görmeyi düzeltmeden, ekzantrik fiksasyonu unutturmadan yapılan bir ameliyat yeniden gözün kaymasına neden olacaktır.
     Botox teklifi: İçe şaşılık gelişince veye riski oluşunca botox yapma teklifi gelebilir, geri çevirin.
     Ne yapmalı? Dışa gitmeyen göz kası sorununda hasar oluşmaması için göz hekiminin yapacağı çok şeyler vardır. Yaş ilerleyince yapacağınız işlemler ve özellikle ameliyat sorunu çözmez. Gözleri ameliyat durumuna sokmamalıdır.
     Tedavide hızlı davranmalı: Sadece dışa gitmeyen bir kas hastalığına sizi, büyüyünce hastayı yaşam boyu uğraştıracak ciddi bozuklukların eklenmesini önlemek için hızlı davranmak zorundasınız. Önlemler alarak ameliyata gidişi engellemelisiniz.
l