Bebekte göz tembelliği tedavisi

Bebekte göz tembelliği tedavisi

Kapatma göz tembelliği tedavisi yöntemidir ama siz aktif tedaviyi seçiniz.

        BEBEKTE GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ
      Olay sadece bir gözlük olayı olarak düşünülmemelidir. Gözü kapattırmak şaşılığı artırır, göze önemli zararlar verir, tedaviyi uzatır.
3 Yaş altı: Göz tembelliği tedavisinin en etkili ve kolay olduğu dönemdir.
*Bebekte göz tembelliği kolay düzelir ve tembelleşir. Gereksiz tedavi ile uğraşarak bebeği yormamalı. (Baş parmak yöntemi)
*Tembellik nedenleri ortadan kaldırılmalı veya en aza indirilmelidir. Bu yapılmadıkça tedaviniz uzayacaktır.
*Gözlük çok iyi değerlendirilmelidir. Gözlük uygulamasında göz hekimine çok görevler düşmektedir. Bebek gözlüksüz de görür. (Tıklatın: gormegelistirme.com)
    a.Farklı numara farklı uyum gücü demektir. Fazla veya az uyum bulanık görme demektir. (Göz hekimi uyumu egzersizle  dengelemeli)
    b.Tek gözü kullanma diğer gözün tembelleşmesi demektir. Beyin iyi gören gözü kullanır. İki gözün de kullanımı sağlanmalıdır. (Göz hekimi egzersizle iki gözü kullandırmalı)
    c.Tembel göz daha fazla kullandırılmalı. (Göz hekimi tercihli kullanımı sağlamalı)
    d. bebek gözlükle değil gözlüksüz net göstermeli: (gormegelistirme.com)
    e.Göz ölçümü: Bebekte uzaktan ölçüm yapan aletler güven verici değildir, göz hekimi iyi bir skiyaskopik muayene ile ölçümü doğrulamalıdır.
     f.Saçıntı (Aberasyon) :Gözlük camının kalınlığına göre görmede dağılma ve saçıntılar giderilmelidir. (Göz hekimi aberasyonu gidermeli)
*Gören nokta (fovea) önündeki olaylar tedavi öncesi çözülmelidir.
*Görüntünün gören noktaya düşürülmelidir. 
 
GÖZ TEMBELLİĞİNDE TEDAVİ HEDEFLERİ:
*Kalıcı düzelme sağlanmalı.
*Düzelme kontrol edilmelidir.
*Sağlam gözü asla ve asla kapatmamalı.
*Bebekte gözlük numarası ölçümü mutlaka skiyaskopik ölçüm ile doğrulanmalıdır.
 
     BEBEKTE GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ:
Pasif tedavi: Bazı göz hekimleri kapatmayı bir göz tembelliği tedavi yöntemi olarak kullanmaktalar ama asla göz kapatılmamalıdır. Gözlere zararı çok fazladır.Pasif tedavidir. Biz bunu balık tutan yaşlı adama benzetiyoruz, akşam yemeğini çıkarsa yeterlidir.  150 senedir uygulanan hatalı bir tedavi şeklidir. Göstermelik oyalama tedavisidir.
*1-2 saatlik tedavi yetersizdir. 10-12 saat kapatmak yarar sağlar. Ama hiçbir hekim sağlam gözün tembelleşmesi nedeniyle bunu tavsiye etmemektedir.
*En büyük tehlike sağlam gözü kapatarak onu da tembelleştirmektir.
Aktif göz tembelliği tedavisi: Doğal tedavi yöntemidir. Biz bunu yüz metre koşusuna benzetiyoruz. Kısa zamanlı ve verimli bir çalışma. Ön hazırlıkları ve önlemleri vardır. Bunlar bitirildikten sonra tedavi başlar. Gözü çalışmaya zorlayan bir tedavi şeklidir. Özetle satır başları şöyledir:
*Gözlükle daha iyi görmeyi sağlama, gözlüğe özel görevler yükleme, özel gözlükler
*Görüntü kalitesinin artırılması
*Gören noktayı direkt uyarma
*Görmenin önündeki engelleri kaldırma
*İki gözü kullandırma
*Gözlerin tercihli kullanımını sağlanması
*Görüntüyü gören noktada tutma
*Gözler arası uyum gücünün dengelenmesi
Şaşılıkla birlikte olan göz tembelliğinde daha farklı uygulamalar gerekmektedir:
*Göz tembelliği nedenleri en az düzeye indirilir.
*Hastanın gözlüğüne özel uygulamalar gerekir.
*Füzyon kırılması giderilir.
*Supressiyon kaldırılır.
*Ekzantrik fiksasyon giderilir.
 *Kapatma dışı kötüleşme nedenleri giderilir.
*Konverjans/diverjans düzene sokur.
*Farklı numara gözde farklı uyuma neden olur. Göz eşit uyum yapar hale getirilir.
*Kas dengesizliklerinin en az düzeye indirilir.
*Görüntü gören noktaya düşürülür, gören noktaya düşen görüntünün kalitesi, büyüklüğü düzenlenir.
 
   Bunların hepsi ilgili bölümlerinde geniş olarak anlatılmaktadır. Unutmayın bebek gözlüksüz de görür.

Geniş bilgi goztembelligitedavisi.net     gormegelistirme.com