İki Gözle Tek Görme

İki Gözle Tek Görme

İki gözün birlikte kullanılması insana çok fazla özellik kazandırır.

   BİNOKÜLER VİZYON/ İKİ GÖZLE TEK GÖRMEK 

    İki gözle bakınca tek görürüz. Şaşılıkta gözün bu fonksiyonu bozulur.  Binoküler vizyon için iki gözün de 10/10 görmesi önemlidir. İki göz görme eksenleri arasındaki ufak fark birleştirilerek algılanması binoküler görme fonksiyonu ile sağlanır.
    İki gözle tek görmede neler olur?
Füzyon: Sağ ve sol gözden gelen görüntüleri birleştirmektir.Cisimlerin tek görüntü olarak algılanmasını duyusal füzyon sağlar. Duyusal füzyonun gerçekleşemediği durumlarda görüntünün üst üstte beyinde birleştirmesi için yapılana kas hareketlerini sağlayan motor füzyon devreye girer.
3 boyutlu(Stereoskopik) görme gözleri görme ekseninin az bir değişik konumu sayesinde sağlanır.
Eş zamanlı algılama/Simültane perceptions: Sağ ve sol gözde gözün birbirine karşılayan elemanlarının aynı anda uyarılmasıyla mümkün olmaktadır.
NRC/Görüntü tamamlama: İki gözün tek görmesi görme alanında bakılan cismin sağ ve sol gözde gözün birbirine karşılayan elemanlarının aynı anda uyarılmasıyla mümkün olmaktadır.
      İki gözle tek görmenin avantajları:
*Görme alanı daha fazla genişler, daha geniş bir alanı görürüz.
*Gözün yapısı nedeniyle bazı alanlarda görmez. İki gözle tek gören kişilerde  görülmeyen noktalar diğer göz tarafından telafi edilir.
*Görme daha nettir.
      Bebekte binoküler vizyon ne zaman gelişir?
     Görme 2-3 ayda annenin yüzünü tanıma düzeyindedir, yavaş gelişerek 3 yaşında 10/10 görme düzeyine ulaşır.
*3-4 aydan sonra uyum (akomodasyon) ve füzyonal vergans (bakılan cismi beyinde üst üste getirebilme) hareketi başlar. Füzyonal verjans konverjansla akomodasyon arasındaki ilişkiyi düzenler.
Göz fonksiyonları geliştikçe iki gözle tek görme fonksiyonu da son duruma gelir.
 
     ŞAŞILIKTA İKİ GÖZLE TEK GÖRME BOZULUR  
     Şaşılıkta iki gözle tek görme bozulur. Bebek gözlerini tek tek kullanmaktadır ve özellikle iyi gören gözünü kullanmaktadır. Şaşı bebek sağ ve sol gözden gelen görüntüleri beyinde üst üste getirerek birleştirememektedir. Eş zamanlı algılayamamaktadır. 3 boyutlu görmektedir. Görüntüyü beyinde tamamlayamamaktadır. 
     İki gözle tek görmenin avantajları kaybolur: İki gözle tek görmenin sağladığı
*Geniş bir alanı görme şansını yitirmiştir.
* Görme alanındaki görmeyen noktaları görme şansını kaybeder.
*Net görme kaybolmuştur.
*3 boyutlu görme bozulmuştur.
      İki gözle tek görme mükemmel görme demektir. Böyle bir kişi daha net görür, beyinde görüntüleri mükemmel bir şekilde birleştirir, eş zamanlı algılar, görüntünün eksik kısımları giderir. 3 boyutlu bir görür. 120 derecelik geniş bir alanı görme özelliğine sahiptir.
     Tek gözle görme (Monokülervision):
*Görüntü net değildir.
*3 boyutlu görmez
*Görme alanı dardır.
*Görme alanındaki yapısal nedenlerden kaynaklanan (görme siniri ve damar alanları, burun ve kaş gölgesi..) görmeyen ölü alanları telafi edemez.
     İki gözle tek görme bozukluğu tedavi edilebilir mi? Yaşa ve göz bozukluğunun durumuna, gözlük durmuna, bozulan göz fonksiyonlarının düzetilebilmesine bağlıdır. Ameliyat estetik düzeltmedir, ameliyat sonrası iki gözle tek görme egzersizleri yapılmadıkça iki gözle tek görme sağlanamaz. Hasta iyi gören gözünü kullanır.
                    Geniş bilgi sasivetembelgoz.com   sasicocuk.com  gormegelistirme.com