4-5-6 yaş şaşılık

4-5-6  yaş şaşılık

Şaşılık bu yaşlarda da başlayabilir. Akıllı bir tedavi uygulaması işinizi kolaylaştıracaktır

     YAŞ 4. ŞAŞILIK NEDEN BAŞLADI?
      4 yaşına kadar her şey normal iken ara sıra kaya göz ailenin dikkatini çekmeye başlar. Ara sıra kaymaların artması üzerine aile göz doktoru başvurularında fazla olmayan bir artı numaralı gözlük olabilir. Doktor kontrolüne rağmen şaşılıkta artmalar devam eder.
      Göreme kusuru yok şaşılık neden başladı?
Stresi önemseyin: Bir çok aile çocuğun geçirdiği güçlü bir ruhsal travma (sarsıntı) sonucu şaşılığının ortaya çıktığını anlatmaktadır.
Shutt off: Beyinle gözler arası fonksiyon tıkanması.  Beyni ve gözü ilgilendiren olaylar sonucu gelişir. Kısa süreli bir fonksiyon tıkanması gözün iki gözle tek görme dengesini bozar ve şaşılık ortaya çıkar.
Yüksek ateş: Beyindeki göz hareketlerini düzenleyen merkezler yüksek ateşten etkilenir, yapısındaki geçici bozukluk şaşılığı başlatır.
Havale geçirme (Konvulziyon):  Çocuklarda geçirilen güçlü enfeksiyon ve beraberindeki yüksek ateş beyinde oluşturacağı hasarla şaşılığı başlatabilir.
Kafa travmaları (Çarpmaları): Bebek çok düşer kalkar, özellilikle bakıcıların aileden olayı gizlemesi nedeniyle kafa çarpmalarından ailenin haberi olmaz. Erkek bebek ve çocuklar aktiviteleri nedeniyle daha fazla etkilenir.
Kansızlık şaşılığa neden olur: Kansızlıkta demir eksikliği nedeniyle beyinde oksijen taşımadaki düşüklük sinirlerin gelişimi etkiler. Yetersiz iletişim şaşılığa, özellikle içe şaşılığa neden olur.

     Görme kusuru var şaşılık neden başladı?
Hipermetrop’ da artma: Artı gözlük numaraları 7 yaşına kadar artış gösterir. Önceleri küçük değerlerde iken görmede fazla bir bozukluk yoktu ve gözlüksüz telafi edilebiliyordu. Numara artınca görmemezlik de arttı ve bebek gözünü kasarak görmeyi artırma gayretine girdi.
*Gözler arası numara farkı: İki göz arasında numara farkının fazlalığı, buna bağlı az görme ve uyum dengesizliği şaşılığı başlatır. Yüksek numaralı tarafta fazla uyum gücü gelişir, egzersizle gevşetilmelidir.
*Bir gözde fazla astigmat: Astigmat göz tembelliği nedenidir, görme gayreti ile telafi edilemez. Astigmatın daha fazla olduğu taraf kayar.Gözlük de takılsa astigmatta yeterli net görme sağlanmaz.  Bebekte astigmat kolayca giderilebilir. (Bakınız gormegelistirme.com)
Füzyon gücünün azalması: Füzyon gücü şaşılığa karşı koyma gücü olarak düşünülebilir. Beyinde sağ ve sol gözden görüntüleri üst üste getirebilme gücüdür, matematiksel olarak ifade edilir. Füzyon gücü neden azalır? (Bakınız: Füzyon kırılması.)

 

     ŞAŞILIK NEDEN İLERLİYOR?
Bir göz neden kayar? Bir gözün kaymasına neden olan onlarca neden vardır. Şaşılığı sadece gözlük ve kapatmayla tedaviye çalışmak şaşılığı artırır.
Doktorunuz şaşılığı artırıyor: Göz doktorunuz gözlük ve kapatma tedavisi dışında şaşılık tedavisini bilmiyorsa şaşılık düzelmez, artar, bebeğinizi ameliyata sürükler. Kapatma vermek şaşılığı artırır.
Ara sıra kaymadan artan ve devamlı kaymaya: Ara sıra kayan göz ailenin ilgisizliği nedeniyle devamlı kaymaya geçebilir.  Aile işi önemsemezse veya göz doktoru şaşılıkta ilerleme zincirini kırmazsa ilerleyen, ameliyata kadar giden şaşılık şekline dönebilir.
Fonksiyonlar: Şaşılıkta onlarca göz fonksiyonu bozulur. Bunları çalışır hale getirmemek şaşılığı artırır. Şaşılık da düzelmez.
Hipermetrop’ da artma: Artı gözlük numaraları 7 yaşına kadar artarken şaşılık da artar. 
Gözlük verme sanatı: şaşılıkta gözlük vermek ayrı bir sanat ve şaşılığın kaderini değiştirir.
Gözlük baskısı ile şaşılık tedavisi en önemli başarısızlık nedenidir.                                                                                                                                                                                                                                Görme kalitesine bozan durumlar şaşılığı artırır: Görmeyen göz kayar,  kayan göz görmemezliği daha da artırır. Her görmeme şaşılık nedeni değildir, iki göz arasındaki gözlük numarası farkı önemli nedendir. Füzyon kırılması adı ile genelleştirilen durumlar şaşılığa neden olur. Hatalı gözlük şaşılıkta artma nedenidir.
Sağlam gözü kapatmak: Göz tembelliği tedavisi için sağlam gözü kapatmak ki gözle tek görmeyi, füzyonu, uyumu, odaklamayı, konverjansı bozarak, sağlam gözün görmesini kapatarak azaltma şaşılığı artırır.
Stres: Bebekte stres şaşılığı artırır. Bebekte stres olur mu? Evet.
Anne baba erken davranıp önleyebilir miydi? Çift görmeye başlayan çocuk davranışlarıyla bunu belli eder. Huzursuzdur, gözüyle oynar, kaşır. Derinlik kaybolduğundan sağa sola çarpar. Aile bu dönemi iyi değerlendirmeli.
Göz doktoru ilerlemeyi durdurabilir miydi? Şaşılık bir olaylar zinciri şeklinde başlayıp ilerler. Burada göz doktorunun yapacağı çok şeyler vardır.
     4-5-6 YAŞ ŞAŞILIK
     4 yaş şaşılık: Okul başlamadan şaşılığı bitirmek zorundasınız. Okul çocuk için stres demektir şaşılığı artırır. Okun aşırı yakın çalışma demektir. İçe şaşılıklar yakın çalışmalarda artar. Ana okul da aynı durumdadır.
   İki gözle tek görme (Binoküler görme) oturmaya başladığı için gözde şaşılık oluşma olasılığı 4 yaşından itibaren giderek azalmaya başlar. Yine de 4-5 yaşlarında şaşılığın başladığı vakalar çoktur.
     5-6 yaş şaşılıklar: Benzer tablo durumudur. Bu yaşlarda şaşılık çıkma olasılığı daha azdır. Yüksek artı numarada yukarıda anlatılan nedenlerle ortaya çıkabilir. Tedavide gecikildikçe kaslarda sertleşme ve kalınlaş ortaya çıkar. Şaşılıkta bozulan fonksiyonların bozukluğu derinleşir.  Egzersizle şaşılık tedavi şansınız devam etmektedir ve mutlaka denemelisiniz.     Okulda yakın çalışmanın fazlalığı ve stres içe şaşılığı artırır, özel yöntemlerle uyum gevşetilmelidir.
     4-5-6 YAŞ ŞAŞILIKTA NELER YAPMALI?
     Göz hekiminin işi çok kolay. Tabii egzersizle şaşılık tedavisini biliyorsa. Bilmiyorsa ameliyat olsun kurtulsun diyecektir. Ailede egzersizle tedaviyi bilmeyen doktorlara gittikçe tek tedavinin ameliyat olduğunu düşünecektir. Tedavide bilgisayar egzersizlerinden, evde kullanılabilen basitleştirilmiş aletlerden yararlanılabilir.
a.Doktoru seçmek: Egzersizle şaşılık tedavisini bilen bir göz doktor seçmelisiniz.
b.Fonksiyonlar: Şaşılıkta etkili tüm göz fonksiyonları egzersizle normal düzeye çıkarılmalıdır.
c.Görme aktif yöntemlerle kısa sürede çözümlenmelidir. Şaşılıkta göz tembelliği önemli bir sorundur, görmeyi mükemmel düzeye çıkarmak şaşılık tedavisinin çok büyük bir kısmını çözümlemek demektir. Geniş bilgi ve destek için gormegelistirme.com goztembelligitedavisi.net bölümüne giriniz.
d.Gözlük: Şaşılıkta gözlük numarasını belirlemek ayrı bir ustalıktır, tedavinin başarısını etkiler. Artı camlar asferik ve 55. m.lik çaptan kesilmelidir. Mika (Organik) değil cam olmalıdır. Gözler açık renk değilse anti refle gereksizdir. Bifokal gözlükle çocuğa rahatsızlık vermemeli, bunun yerine uyum basit yöntemlerle gevşetilmelidir.
e.Uyumu düzeltmek şaşılık düzelmesinde en yüz güldürücü ve kolay tedavidir.
f.Göz kası egzersizleri ile kaslar arası denge kurulur.
g. Şaşılık füzyon bozukluğudur, tedavide füzyon güçlendirme egzersizleri uygulanmalıdır. İki gözle tek görme (Binoküler vision) egzersizleri gerekldir.
h.Yaşam tarzı: Çocuğa şaşılığı azaltan ve ilerletmeyen yaşam tarzı belirlenmelidir. (Broşür)
     Anne baba ne yapmalı? Egzersizle şaşılık tedavisini bilen bir göz doktoru ile tedaviyi bitirmelidir.
     3 yaşından sonra farklı uygulamalar gerekmektedir. Şasi ve tembel göz sitesine giriniz. Geniş bilgi sasicocuk.com sasivetembelgoz.com