Devamlı kayan göz

Devamlı kayan göz

Bebek şaşılık zincirinin sonuna geldi, aile ve doktor zinciri kıramadı

       BEBEKTE DEVAMLI KAYAN GÖZ

       Savaş bitmiş, kaleler elden düşmüş, direnme gücü bitmiş, teslim bayrağı çekilmiştir. İşte şaşı gözün durumu.
*Gizli kayan, ara sıra kayan gözden sonra devamlı kayan göz durumuna gelinmiştir.
*İki gözle tek görme sona ermiş, tek göz kullanılmakta, net görmeyen ve derinlik hissi olmayan, 120 derecelik geniş bir alanı kapsamayan bir görüş vardır artık. 
*Gözlerden biri veya ikisi de az görmektedir, göz tembelliği derinleşmiştir.
*İki gözün görüntüsünü beyinde üst üste bindirmeye çalışan füzyon gücü de sıfırlamıştır.
*Gözler birbirinin eksik alanlarını da tamamlamamaktadır.
*Görüntü kayan gözde gören nokta dışındadır, bu az görme ve yan bakma demektir.
*Uyum da bozulmuştur, kameranın her mesafeyi netleştirmek için yaptığı zumun gözdeki benzeri de yeterince çalışmamaktadır.
*Gözleri bakılan noktada birleştirme de yeterli değildir.
*Şaşılık tarafına çeken kaslar kalınlaşmış, karşıtı incelmiştir.
*Bebekte ruhsal sorunlar başlamıştır.
 
      Göz doktoru için tedavide 3 seçenek vardır:
A.Gözlük baskısıyla şaşılığı düzeltmek ki bu hasta için rahatsızlık demektir.
B.Ameliyat olmak.
C.Veya egzersizle şaşılığı tedavi etmek.

 

Geniş bilgi sasicocuk.com