Görüntü Tamamlama

Görüntü Tamamlama

Şaşılıkta sağ ve sol gözden gelen görüntüler beyinde birbirinin eksiklerini tamamlayamaz.

    ŞAŞILIKTA GÖRÜNTÜ TAMAMLAMA (NRC)

      Gözlerin farklı konumu, burun ve gözün görmeyen noktaları görme alanında eksiklikler oluşturur. Sağ ve sol gözden görüntüler birbirini tamamlayarak beyne yansıtılır. Bu görmeye derinlik de kazandırır. Şaşılıkta gözün bu fonksiyonu bozulur. Görüntüler karmaşıktır.
Korrespondan (Birbirini karşılayan) noktalar: sağ ve sol göze düşen görüntüler birbirini tamamlayacak şekilde göze düşer. Bir görüntü gözlere düşünce her iki gözde birbirini karşılayan noktalara düşer. Kayan gözde bu karşılama sona erer. Bu görüntülerin tamamlanmaması ve netlik azlığı demektir.
   NRC: (Normal retinal korrespondans): Bir hayalin her iki gözün korrespondan noktasında oluşmasıdır. 
*Şaşılıkta görüntü sağlam gözde gören noktada, şaşı gözde gören nokta dışında oluşur.
*Bu çift görmeye neden olur.
*Beyin çift görmeyi önlemek amacıyla normal dışı noktaya uyum sağlar. Beynin bu anormal sisteme uyum sağlamış olmasına anormal retinal korrespondans (ARC) denir. Bu uyumu nedeniyle çift görme ortadan kalkar.
*Böylece bozulan iki gözle tek görmeye uyum sağlanır.
*Olay tüm göz dibindeki birbiriyle karşı karşıya gelen noktalar (korrespondan) için geçerlidir.                                                                                
     *Şaşılık ameliyat olunca beyin bu uyumunu bozmaz ve inatçı çift görme olur.
     *Erişkinlerde ortaya çıkan şaşılıklarda retinal korespondans bozulmaz.
   ARC yararlı mı? ARC yani göz dibinde kayan gözdeki hatalı düşüşe beynin uyum sağlanması göz yönünden bir iyi durumdur. Fakat böyle bir hasta şaşılık ameliyatı olursa çok uzun süre çift görme sıkıntısıyla baş başa kalır.
 Muayene sinoptofor cihazı ile yapılabilir.
*Objektif ve subjektif açısı eşitse NRC vardır. (Doktorun belirlediği kayma derecesi ile hastanın belirlediği şaşılık açısı.)
*objektif açı subjektif açıdan yüksekse ARC vardır beyin hatalı duruma uyum sağlamıştır, hatalı noktayı kullanılır duruma getirmiştir.
       Şaşı bebekte görüntü tamamlama (NRC): Şaşı bebekte görüntü tamamlama bozulur, ARC gelişir. İki gözle tek görme mükemmel görmenin ifadesidir, görüntü tamamlamanın bozulması bu mükemmelliği bozar. Bozulmuş görüntü tamamlama (ARC) beynin bu duruma uyum sağlaması nedeniyle çok rahatsızlık vermez. Bebek ameliyat olursa uzun süre çift görecektir. Sonra beyin göz dibinde karşı karşıya gelen yeni noktalara uyum sağlayacaktır. Bu uyum süresi bebeğin yaşı ilerledikçe uzayacaktır.
      Tedavi gerekir mi? Beyin uyum sağladığı için tedavi gerekmeyebilir.
                                                                    Geniş bilgi gormegelistirme.com